Visualització 375x667 (mínim recomanat)

<iframe allowfullscreen=true sandbox="allow-same-origin allow-scripts allow-popups allow-forms" frameborder="0" width="375" height="667" src="http://interior.gencat.cat/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/platges/fsvisor/index.html"></iframe>

Visualització 375x667 (mínim recomanat) amb costa "Costa Brava" (Costa Brava, Maresme, Barcelonès, Garraf, Costa Daurada )

<iframe allowfullscreen=true sandbox="allow-same-origin allow-scripts allow-popups allow-forms" frameborder="0" width="375" height="667" src="http://interior.gencat.cat/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/platges/fsvisor/index.html?costa=Costa%20Brava"></iframe>

Visualització 375x667 (mínim recomanat) amb codi de municipi Alcanar(430043)

<iframe allowfullscreen=true sandbox="allow-same-origin allow-scripts allow-popups allow-forms" frameborder="0" width="375" height="667" src="http://interior.gencat.cat/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/platges/fsvisor/index.html?municipi=430043"></iframe>