• Imprimeix

Nota de premsa

El Govern crea 750 noves places del cos de Mossos d'Esquadra i 250 places del cos de Bombers de la Generalitat

Torna
Dijous, 20 de desembre de 2018
  • L’Executiu català ha aprovat un decret llei i una oferta d’ocupació pública que entra en vigor avui mateix i que crea 1000 noves places en l’àmbit de la seguretat i les emergències
 
  • Aquesta iniciativa serà d’aplicació immediata i té per objectiu pal·liar el dèficit estructural dels cossos de Bombers i Mossos d’Esquadra
 
  • El conseller Miquel Buch ha anunciat que s’ha optat per la fórmula que depèn únicament i exclusivament del Govern i que no està subjecta a l’aprovació de cap pressupost sigui a nivell estatal, sigui a nivell de Catalunya
Conseller Buch

Conseller Buch

El Govern ha aprovat aquest matí un decret llei que autoritza la creació de 750 places del cos de Mossos d’Esquadra i 250 places del cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya aquest 2018. Així ho ha anunciat el conseller d’Interior, Miquel Buch, en la roda de premsa posterior al Consell Executiu d’aquest dijous.
 
Amb l’aprovació d’aquest decret, el departament d’Interior podrà començar a pal·liar el dèficit estructural en les plantilles dels dos cossos. Aquest dèficit fa que sigui inajornable la creació de noves places i l’aprovació immediata d’una oferta parcial d’ocupació pública per a una prestació adequada dels serveis públics de seguretat i emergències.
 
La situació actual és fruit de les polítiques de contenció de la despesa que va haver d’aplicar l’Administració de la Generalitat en exercicis pressupostaris anteriors atenent a la conjuntura econòmica i a les directrius marcades pel Govern de l’Estat Espanyol. "Hem optat per la fórmula que depèn únicament i exclusivament del Govern i que no està subjecta a l’aprovació de cap pressupost sigui a nivell estatal, sigui a nivell de Catalunya” ha dit el conseller.
 
En aquest context, el conseller d’Interior ha incidit en la necessitat de procedir amb urgència a l’ampliació de la plantilla del cos de Mossos d’Esquadra, per tal de reforçar el cos fins a assolir el nombre d’efectius marcat en la Junta de Seguretat de Catalunya l’any 2006, Segons aquest acord, era necessari que el cos tingués 18.267 agents. Fa set anys que no s’ha graduat cap nova promoció a l’Escola de Policia de Catalunya. Aquesta convocatòria també permetrà estabilitzar l’ocupació temporal de places de l’escala de suport del cos policial.
 
Pel que fa als Bombers de la Generalitat, les places permetran cobrir les mancances estructurals que arrossega el cos. Aquestes mancances estan recollides en el Pla estratègic 2017-2022 i estan agreujades per l’envelliment del cos. Degut a la crisi econòmica, es va patir un període de vuit anys en el que no es va realitzar cap convocatòria. Mentre que l’any 2010 el cos comptava amb 2.610 agents, avui en té 2.356.
 
Taxa de reposició acumulable en sectors prioritaris
 
L’aprovació d’aquesta oferta parcial d’ocupació pública es pot realitzar d’acord a la possibilitat que estableix la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018. En funció d’aquesta llei es pot acumular les taxes de reposició d’efectius corresponents a altres sectors o col·lectius a les taxes del cos de Mossos d’Esquadra i del cos de Bombers, com a sectors que s’han de cobrir amb caràcter prioritari d’acord amb la classificació que fa l’article 19, apartat sis, de l’esmentada llei.
 
Aquesta norma, que en el seu article 19 regula l’oferta d’ocupació pública, permet una taxa de reposició d’efectius per a determinats sectors del 100%, entre els quals inclou el personal dels serveis de prevenció i extinció d’incendis (article 19.u.3.G). Així mateix, l’apartat 1.5 de l’article 19 permet una taxa de reposició d’efectius del 115% en relació amb els cossos de policia autonòmica.
 
La citada llei estableix que “la taxa de reposició d’un o diversos sectors o col·lectius prioritaris es podrà acumular en altres sectors o col·lectius prioritaris. A aquests efectes es consideren prioritaris, per a totes les administracions públiques, els sectors i col·lectius enumerats a l’article 19, apartats u.3 i u.5. Igualment, la taxa de reposició dels sectors no prioritaris es pot acumular en els sectors prioritaris”.
 
En aquest sentit, la creació de 750 places del cos de Mossos d’Esquadra i 250 places del cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya s’ajusta a les taxes de reposició esmentades, té la cobertura pressupostària necessària i esdevé una necessitat imperiosa a la qual cal donar compliment de manera inajornable abans de la finalització de l’any 2018.