• Imprimeix

Policies locals a Catalunya en xifres 2017

Infografia sobre l'Informe de policies locals a Catalunya el 2017

Les 215 policies locals donen cobertura al 90,2 % de la població. Els seus efectius representen el 39,5 % de la Policia de Catalunya. Hi ha 1,45 efectius de policia local per cada miler d'habitants.

Total d’actuacions per àmbits

Policia administrativa
Nombre de denúncies o actes d’ordenances municipals, col·laboracions amb altres administracions, inspeccions policials, expedients per vehicles abandonats a via pública. 13,3%

Trànsit i seguretat viària
Serveis realitzats, a requeriment del ciutadà o d’ofici, en l’àmbit de trànsit, planificats o no: nombre de controls, actuacions en accidents i altres actuacions. 25,5% 

Seguretat ciutadana
Serveis realitzats, a requeriment del ciutadà o d’ofici, en l’àmbit de seguretat ciutadana, planificats o no. 26,6%

Policia assistencial
Actuacions, a requeriment del ciutadà o d’ofici, en l’àmbit assistencial, planificats o no. 9,3% 

Policia judicial
Serveis realitzats a requeriment o d’ofici en l’àmbit judicial.3,2%

Altres 22,1%

Cossos de policia local i efectius per regió policial

Regió policial

Nombre d’efectius

Nombre de policies locals

Ponent

301

9

Pirineu Occidental

36

3

Central

502

23

Girona

1.103

37

Metropolitana Nord

2.930

75

Metropolitana Sud

1.864

37

Camp de Tarragona

939

18

Terres de l’Ebre

222

12

Metropolitana Barcelona

2.953

1


215 cossos policials
10.850 efectius 1.274 dones

La meitat de les policies locals no superen els 20 efectius
1-7: 15
8-20: 93
21-50: 65
51-75: 17
76-100:12
101-200:
6
+200: 6
Barcelona:1

Formació
22.891 assistents
seguretat ciutadana: 38%
policia assistencial: 29%
trànsit: 21%
policia administrativa:8%
suport administratiu:
3%

Distribució dels efectius
8.814 agents
1.296 caporals
444 sergents
146 sotsinspectors
109 inspectors
27 intendents
13 intendents majors
1 superintendent

88,3% homes 11,7% dones
mitjana d’edat: 45 anys

Activitat introduïda al Sistema d'Informació Policial (SIP)

Fets delictius introduïts
100.980
Detencions
8.563

Destaquem

Infografia. Policies locals de Catalunya en xifres Informes d'anys anteriors Informes de les policies locals 2017 Nota de premsa

El conseller d'Interior aposta per l'homogeneïtzació del sistema policial per tal d'incrementar la coordinació entre mossos d'esquadra i policies locals.

Data d'actualització:  30.11.2018