• Imprimeix

Actualització de borses de la DGPEIS

Nota important: Les borses de treball de campanya forestal queden actualitzades amb els serveis prestats a 31/12/2017

Tècnics/iques especialistes operadors/ores de control (TEOC). Borsa actualitzada a 28/02/2018

La borsa dels tècnics/iques especialistes operadors/ores de control s'actualitza, a efectes de comptabilitzar els serveis prestats, dues vegades l'any, amb efectes de 28 o 29 de febrer i 31 d'octubre, d'acord amb l'annex de 14 de març de 2018, que modifica l'apartat 4.4.3 de l'Acord, de 20 de juny de 2012, sobre criteris i procediment per a la selecció amb caràcter d'urgència del personal laboral temporal, i de creació i funcionament de la borsa de treball del Departament d'Interior.

Ajudants/antes d'ofici forestal (AOF)

S'informa que les persones de la categoria AOF, i que l'any 2017 van ser contractats/ades (i no van renunciar al contracte de treball), han passat a tenir un contracte d'interinitat a temps parcial per treball fix i periòdic de caràcter discontinu. La resta de persones segueixen sent integrants de la borsa de treball.

Així mateix, es comunica que al més aviat possible es realitzarà la crida al personal de la categoria.

Guaites

S'informa que les persones de la categoria de guaita, i que l'any 2017 van ser contractats/ades (i no van renunciar al contracte de treball), han passat a tenir un contracte d'interinitat a temps parcial per treball fix i periòdic de caràcter discontinu. La resta de persones segueixen sent integrants de la borsa de treball.

Així mateix, es comunica que al més aviat possible es realitzarà la crida al personal de la categoria.

Data d'actualització:  08.03.2017