La Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (DGPEIS), a través de les borses de treball, cobreix les necessitats de personal que dona suport a l’estructura operativa de la DGPEIS durant les campanyes forestals. La cobertura d’aquestes necessitats comporta, d’una banda, el manteniment per comprovar que les persones ja inscrites continuen complint els requisits, i ,de l’altra, l’ampliació mitjançant convocatòries públiques quan es necessita incrementar el nombre de persones que conformen les borses.