• Imprimeix

Conductor/a (B, C i B+GEM) 370/18

23/05/2018

Publicació dels resultats de la 2a prova: conducció, exempts i convocats a la 3a prova: llengua catalana, provisional d'acreditació de requisits i provisional de mèrits

Diligència

Annex 1 resultat de la 2a prova (carnet B)

Annex 2 resultat de la 2a prova (carnet C)

Annex 3 resultat de la 2a prova (carnet B+GEM)

Annex 4 provisional persones exemptes i convocades a la 3a prova (carnet B)

Annex 5 provisional persones exemptes i convocades a la 3a prova (carnet C)

Annex 6 provisional persones exemptes i convocades a la 3a prova (carnet B+GEM)

Annex 7 provisional acreditació de requisits (carnet B)

Annex 8 provisional acreditació de requisits (carnet C)

Annex 9 provisional acreditació de requisits (carnet B+GEM)

Annex 10 provisional valoració de concurs (carnet B)

Annex 11 provisional valoració de concurs (carnet C)

Annex 12 provisional valoració de concurs (carnet B+GEM)

-------------------

El termini de presentació d'al·legacions és del 24 al 28 de maig, ambdós inclosos

Annex 13 model de presentació d'al·legacions

-------------------

Realització de la 3a prova: llengua catalana

Dia: 28 de maig de 2018

- carnet B i B+GEM: 10.00 h

- carnet C: 11.00 h

Lloc: Departament d’Interior, carrer de la Diputació, 355, 08009 Barcelona

93 551 20 00 (Dl a Dv, 8 a 15h)          

Bústia contacte     

19/02/2018

Bases

El termini per presentar la sol·licitud de participació és del 20 al 26 de febrer, ambdós inclosos.

Dia: 27 d’abril de 2018

Hora: 10.00

Aula: segons annex 3

Lloc: Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), accés pel pàrquing del Tir Olímpic, ctra. C-17 (Barcelona-Ripoll), km 13,5 - 08100 Mollet del Vallès

El termini de presentació dels requisits i, si escau, dels mèrits és del 9 a l'11 de maig, ambdós inclosos.

En cas d’optar per més d’una categoria de conductor/a en el marc d’aquesta convocatòria (370/18) i sempre que la documentació a presentar sigui la mateixa, es podrà presentar UNA SOLA VEGADA, i caldrà INDICAR d’aquest fet al model de presentació de requisits i mèrits corresponent.

Annex 7 model de presentació dels requisits i, si escau, dels mèrits

Annex 8 model de certificat mèdic

Dia i hora: segons annex corresponent de cada carnet

Annex 4 persones convocades a la 2a prova (carnet B)

Annex 5 persones convocades a la 2a prova (carnet C)

Annex 6 persones convocades a la 2a prova (carnet GEM)

Lloc: Regió d’Emergències Metropolitana Nord, Avinguda de Serra Galliners, s/n (Universitat Autònoma de Barcelona) 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallè

El termini de presentació d'al·legacions és del 24 al 28 de maig, ambdós inclosos

Annex 13 model de presentació d'al·legacions

 

Dia: 28 de maig de 2018

- carnet B i B+GEM: 10.00 h

- carnet C: 11.00 h

Lloc: Departament d’Interior, carrer de la Diputació, 355, 08009 Barcelona

Data d'actualització:  23.05.2018