• Imprimeix

Guaita 330/17

14/06/2018

Publicació de l'estimació recurs i actualització del rànquing

Diligència

Annex 1 actualització de la puntuació final

-----------------

13/06/2018

Actualització de les places vacants que s'ofereixen a l'acte d'adjudicació

Diligència amb les places actualitzades i localització

-----------------

08/06/2018

Convocatòria a l'acte d'adjudicació de places

Nota informativa

Annex 1 persones convocades

Annex 2 relació de places ofertes i localització

----------------

Acte d'adjudicació

Dia: 14 de juny de 2018

Hora: 12.15

Lloc: Sala d’Actes, Departament d’Interior, carrer de la Diputació, 355, 08009, Barcelona

----------------

Documentació que cal aportar per a la contractació

Dades bancàries (codi IBAN), segellades per l’entitat bancària corresponent

Comunicació de dades per calcular les retencions de l’IRPF

Declaració de no-inhabilitació per a l’exercici del serveis de qualsevol administració pública

Declaració de compatibilitat/incompatibilitat

-----------------

11/06/2018

Publicació interposició recursos

Diligència

93 551 20 00 (De Dilluns a Divendres de 8 a 15h)     

Bústia contacte          

11/12/17: Publicació llista provisional admesos/exclosos

Diligència

Llista provisional admesos/exclosos

Informació acreditació mèrits

Model al·legació

Termini al·legacions llista provisional admesos/exclosos: del 12 al 14/12 (ambdós inclosos)

 

16/01/18

10:00h

ISPC (C-17, km 13,5, Mollet del Vallès)

--------------------------------------

17/01/18

Publicació models de la 1a prova i de la 2a prova, i plantilla de correcció de la 1a prova

1a prova: coneixements generals (model A)

1a prova: coneixements generals (model B)

Plantilla de correcció de la 1a prova: coneixements generals

2a prova: coneixements del territori, cartografia i radiocomunicació

El termini per presentar els requisits i, si escau, els mèrits és del 30 de gener a l'1 de febrer, ambdós inclosos.

Model per presentar els requisits i els mèrits

El termini per presentar al·legacions és del 27 de febrer a l'1 de març de 2018, ambdós inclosos.

Annex 4 model per presentar al·legacions

Dia: 7 de març de 2018

Hora: 10.00h

Lloc: Departament d’Interior, carrer de la Diputació, 355, 08009 Barcelona

 

13/06/2018

Actualització de les places vacants que s'ofereixen a l'acte d'adjudicació

Diligència amb les places actualitzades i localització

---------------

08/06/2018

Convocatòria a l'acte d'adjudicació de places

Nota informativa

Annex 1 persones convocades

Annex 2 relació de places ofertes i localització

----------------

Acte d'adjudicació

Dia: 14 de juny de 2018

Hora: 12.15

Lloc: Sala d’Actes, Departament d’Interior, carrer de la Diputació, 355, 08009, Barcelona

----------------

Documentació que cal aportar per a la contractació

Dades bancàries (codi IBAN), segellades per l’entitat bancària corresponent

Comunicació de dades per calcular les retencions de l’IRPF

Declaració de no-inhabilitació per a l’exercici del serveis de qualsevol administració pública

Declaració de compatibilitat/incompatibilitat

Data d'actualització:  14.06.2018