• Imprimeix

Història dels bombers

Les organitzacions estructurades de serveis contra incendis o organitzacions de bombers van començar a sorgir a Catalunya al llarg del segle XIX, ara fa 150 anys, lligades al desenvolupament urbanístic i industrial i també a la història de les institucions de Catalunya.

Aquestes primeres companyies de bombers sovint depenien de la iniciativa privada, a través de mútues i societats asseguradores contra incendis.

Més tard van passar a dependre dels ajuntaments i en alguns casos de les diputacions provincials. Amb la recuperació de les institucions democràtiques i l'estatut de 1979, la Generalitat en va assumir les competències.

L'any 1980 es va produir el traspàs de serveis de les diputacions provincials a la Generalitat i es va establir una xarxa de parcs de bombers per donar cobertura a tot Catalunya i per treballar en la prevenció i en la reacció per tal d'assegurar més seguretat en tots els àmbits. Bombers de Catalunya va néixer l'agost de 1982 i actualment l'integren uns 5.000 efectius entre funcionaris i voluntaris.

Per reconèixer les actuacions, la vocació, dedicació i generositat personal del Cos de Bombers de la Generalitat, el Govern li va concedir la Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya l'11 de setembre de 2009.