El cos de bombers de la Generalitat depèn de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments.

L'organització del cos de bombers de la Generalitat de Catalunya s’estructura en òrgans centrals i en òrgans territorials.

Els òrgans centrals són la Divisió, l'Àrea Central, la Unitat Central i el Grup, i els òrgans territorials són la Regió, l'Àrea Regional, les Unitats Regionals i els Parcs.