• Imprimeix

Bombers Voluntaris 2016

20/11/17

Modificació resultats 4a prova, reconeixement mèdic

Diligència

93 551 20 00 (De Dilluns a Divendres de 8 a 15h)     

Bústia contacte         

E-Tauler   

Aprovació del temari i contingut de la prova física

11/4/16

Resolució DOGC

Guia d'estudis per a l'accés al cos de Bombers Voluntaris

Nota informativa participants exclosos per empadronament

Modificació del Tribunal Qualificador

Llistes definitives d'admesos i exclosos. Convocatòria a la 1a prova, coneixements.

Presentació del certificat mèdic.

Del 15/12/16 al 20/1/17

Realització de la 1a prova, coneixements.

17/12/16

Models qüestionari i plantilles de correcció 1a prova

19/12/16

Model A

Model B

Model C

Plantilles de correcció (Models A, B i C)

20/12/16: Modificació de les plantilles de correcció

Plantilles correció modificades

Resultats 1a prova, coneixements. Convocatòria a la 2a prova, aptitud física.

Realització de la 2a prova, aptitud física.

11 i 12/2/17

Modificació del Tribunal Qualificador

Resultats de la 2a prova, aptitud física. Convocatòria a la 3a prova, avaluació psicològica i entrevista personal.

Distribució per dies 3a prova (entrevista personal)

Realització de la 3a prova, avaluació psicològica i entrevista personal

Avaluació psicològica: 18/3/17

Entrevista personal: Del 22/3 al 7/4
 

Resultats de la 3a prova, avaluació psicològica i entrevista personal. Convocatòria a la 4a prova, reconeixement mèdic. Llista provisional de persones convocades a la prova de coneixements de llengua catalana

11/5/17

Diligència

Resultats 3a prova

Redistribució provisional places ofertades

Rànquing aptes 3a prova

Llista convocats 4a prova

Distribució dies/hores 4a prova

Mapa d'accés GESEME

Provisional convocats prova de coneixements de llengua catalana

Termini d'al·legacions a la llista provisional de persones convocades a la prova de català/castellà: del 12 al 21/5/17 (ambdós inclosos)

Realització de la 4a prova, reconeixement mèdic.

Del 22 al 30/5

GESEME (Aragó, 25. Barcelona)

Resultats 2a convocatòria 4a prova, reconeixement mèdic

Resultats 3a convocatòria 4a prova, reconeixement mèdic. Convocatòria a la 5a prova, coneixements de llengua catalana

7/7/17

Diligència

Modificació resultats 4a prova, reconeixement mèdic

20/11/17

Diligència

Realització de la 5a prova, coneixements de llengua catalana.

12/7/17

11:30

Departament Interior (Diputació 355, Barcelona)

Resultats 5a prova, coneixements llengua catalana. Puntuació final fase proves i persones proposades fase formació

Realització de la fase de formació.

 Inici del curs selectiu: a partir del 6 d'octubre depenent de la Regió on es realitzi

 Finalització: primera setmana de juny

 Nota informativa realització curs selectiu

Informació interposició recursos

26/10/17

Diligència

Resultats de la fase de formació. Convocatòria a la fase de pràctiques.

Previsió: -------------

Realització de la fase de pràctiques.

Previsió: -------------

Resultats de la fase de pràctiques i llista de persones que superen el procés selectiu.

Previsió: -------------

Nomenament com a membre de la secció activa del cos de bombers voluntaris.

Previsió: -------------

Data d'actualització:  20.11.2017