• Imprimeix

Bombers Voluntaris 2016

 

 

 

 Aprovació del temari i contingut de la prova física  11/4/16
 Resolució DOGC
 Guia d'estudis per a l'accés al cos de Bombers Voluntaris  23/05/16
 Nota informativa
 Guia d'estudis 
 Publicació de la convocatòria  25/7/16
 Bases de la convocatòria
 Resum de la convocatòria

 Publicació llistes provisionals d'admesos i exclosos

 Presentació d'al·legacions: Del 25/10 al 5/11
 (ambdós inclosos)

 24/10/16
 Resolució provisional admesos/exclosos 
 Llista admesos/exclosos per alfabètic
 Llista admesos/exclosos per parcs
 Model full d'al·legacions

 Publicació MODIFICACIÓ 26/10
 llistes provisionals d'admesos i  exclosos.

 Presentació d'al·legacions: Del 27/10 al 8/11
 (ambdós inclosos)

 26/10/16
 Resolució modificació llistes
 Modificació llistes provisionals admesos/exclosos

 Publicació MODIFICACIÓ 3/11
 llistes provisionals d'admesos i  exclosos.

 Presentació d'al·legacions: Del 4/11 al 15/11
 (ambdós inclosos)

 3/11/16
 Resolució modificació llistes
 Modificació llistes provisionals admesos/exclosos
 Publicació nota informativa participants exclosos per  empadronament  3/11/16
 Nota informativa exclosos
 Publicació modificació del Tribunal Qualificador  29/11/16
 Resolució modificació TQ
 Publicació llistes definitives d'admesos i exclosos.
 Convocatòria a la 1a prova, coneixements.
 2/12/16
 Resolució definitives ad/ex
 Llista definitiva ad/ex per alfabètic
 Llista definitiva admesos per parcs
 Distribució per aules 1a prova
 Termini de presentació del certificat mèdic.  Del 15/12/16 al 20/1/17
 Realització de la 1a prova, coneixements.  17/12/16
 Publicació models questionari i plantilles de correcció.  19/12/16
 Model A

 Model B
 Model C
 Plantilles de correcció (Models A, B i C)
 Modificació de les plantilles de correcció.  20/12/16
 Plantilles correció modificades
 Publicació resultats 1a prova, coneixements.
 Convocatòria a la 2a prova, aptitud física.
 13/1/17
 Diligència
 Resultats 1a prova
 Llista convocats 2a prova
 Informació sobre la 2a prova, aptitud física.  2/2/17
 Diligència
 Distribució 2a prova
 Mapa accés CAR
 Llista certificats mèdics correctes, incorrectes
 i no presentats
 Realització de la 2a prova, aptitud física.  11 i 12/2/17
 Publicació modificació del Tribunal Qualificador  7/02/17
 Resolució modificació TQ
 Publicació resultats de la 2a prova, aptitud física.
 Convocatòria a la 3a prova, avaluació psicològica i
 entrevista  personal.
 1/3/17
 Diligència
 Resultats 2a prova
 Rànquing alfabètic resultats 1a i 2a prova
 Convocats 3a prova
 Distribució per aules avaluació psicològica
 Mapa accés ISPC

 Publicació distribució per dies 3a prova
 (entrevista personal) 

 8/3/17
 Diligència
 Distribució per dies entrevista personal

 Realització de la 3a prova (avaluació psicològica) 

 18/3/17
 9
:30h
 ISPC

 Realització de la 3a prova (entrevista personal)
 Del 22/3 al 7/4
 DGPEIS
 
 Publicació resultats de la 3a prova, avaluació psicològica i entrevista  personal i llista provisional de persones convocades a la prova de  coneixements de llengua catalana i/o castellana.
 Convocatòria a la 4a prova, reconeixement mèdic.
 Previsió: 1a setmana de maig 
 Termini d'al·legacions a la llista provisional de persones convocades a la prova de català/castellà.  Previsió: --------
 Realització de la 4a prova, reconeixement mèdic.  Previsió: 2a quinzena maig
 Publicació resultats de la 4a prova, reconeixement mèdic.
 Convocatòria a 5a prova, coneixements de llengua catalana i/o castellana.
 Previsió: --------
 Realització de la 5a prova, coneixements de llengua catalana i/o castellana.  Previsió: --------
 Publicació resultats de la 5a prova, coneixements de llengua catalana i/o  castellana.  Previsió: --------
 Publicació puntuació final de la fase de proves i persones proposades per la  fase de formació.  Previsió: --------
 Realització de la fase de formació.  Previsió: --------
 Publicació resultats de la fase de formació.
 Convocatòria a la fase de pràctiques.
 Previsió: --------
 Realització de la fase de pràctiques.  Previsió: --------
 Publicació resultats de la fase de pràctiques.
 Publicació llista de persones que superen el procés selectiu.
 Previsió: --------
 Nomenament com a membre de la secció activa del cos de bombers  voluntaris.  Previsió: --------

Destaquem

Bústia de contacte

Telèfon 93 551 24 00

De Dilluns a Divendres de 8 a 15 h

Data d'actualització:  20.04.2017