• Imprimeix

Promoció interna caporal/a de l'escala tècnica 83/16

29/9/17

- Valoració definitiva fase de concurs, puntuació total fase d'oposició  i persones proposades pel curs selectiu

Diligència

Definitiva cursos valorats

Definitiva mèrits

Puntuació final fase d'oposició i de concurs

Proposats curs selectiu

Autorització comprovació requisits

- Presentació requisits: 

9, 10 i 11/10/17,  8.00 a 14.00h, Departament d’Interior

Fotocòpia compulsada del permís de conducció  i autorització per la comprovació signada

- Sessió inaugural curs selectiu

18/10/17, 9:30h, Escola de Bombers

93 551 20 00 (De Dilluns a Divendres de 8 a 15h)     

Bústia contacte         

E-Tauler   

Del 8 al 18/11/16 (ambdòs inclosos)

Del 30/3 al 10/4/17 (ambdós inclosos)

Test psicotècnic: 25/5/17, 10 h, Departament d'Interior (Diputació 355)

Entrevista personal: del 29/5 al 6/6. Grup Montaner (Beethoven 9, ent. 1ª)

Del 18 al 28 de juliol (ambdòs inclosos)

Data d'actualització:  29.09.2017