• Imprimeix

Promoció interna caporal/a de l'escala tècnica 83/16

22/02/2018

Publicació de la convocatòria a l'acte d'adjudicació de places

Diligència

Annex 1 Llista de places objecte d’adjudicació

---------------------

Acte d'adjudicació de places

Dia: 28 de febrer de 2018

Hora: 9.30

Lloc: Sala d’Actes del Departament d’Interior, carrer de la Diputació, 355, 08009 Barcelona

93 551 20 00 (De Dilluns a Divendres de 8 a 15h)     

Bústia contacte         

E-Tauler   

Del 8 al 18/11/16 (ambdòs inclosos)

Del 30/3 al 10/4/17 (ambdós inclosos)

Test psicotècnic: 25/5/17, 10 h, Departament d'Interior (Diputació 355)

Entrevista personal: del 29/5 al 6/6. Grup Montaner (Beethoven 9, ent. 1ª)

Del 18 al 28 de juliol (ambdòs inclosos)

22/02/2018

Publicació de la convocatòria a l'acte d'adjudicació de places

Diligència

Annex 1 Llista de places objecte d’adjudicació

---------------------

Acte d'adjudicació de places

Dia: 28 de febrer de 2018

Hora: 9.30

Lloc: Sala d’Actes del Departament d’Interior, carrer de la Diputació, 355, 08009 Barcelona

Previsió: -------

Data d'actualització:  22.02.2018