• Imprimeix

Promoció interna sergent/a de l'escala tècnica 84/16

17/10/17

- Diligència modificació llista de persones proposades per realitzar el curs selectiu

Diligència

Autorització comprovació requisits

 - Sessió inaugural del curs selectiu

18/10/17, 9:30h, Escola de Bombers

 

93 551 20 00 (De Dilluns a Divendres de 8 a 15h)     

Bústia contacte         

E-Tauler 

21/11/16

Resolució

Llistes provisionals admesos/exclosos

Model d'al·legació

Al·legacions a les llistes provisionals d'admesos i exclosos: del 22/11 al 2/12 (ambdós inclosos)

29/3/17

Diligència

Resultats 1a prova, coneixements

Model de presentació de mèrits

Termini de presentació de mèrits i certificat català: del 30/3 al 10/4/17 (ambdós inclosos)

Realització de la 4a prova

Test psicotècnic: 25/5/17, 12 h, Departament d'Interior Grup Montaner (Diputació, 355)

Entrevista personal: del 7 al 9/6. Grup Montaner (Beethoven, 9, ent. 1ª)

 

Del 18 al 28 (ambdós inclosos)

9, 10 i 11/10/17,  8.00 a 14.00h, Departament d’Interior

Fotocòpia compulsada del permís de conducció  i autorització per la comprovació 

Sessió inaugural del curs selectiu

18/10/17, 9:30h, Escola de Bombers

Previsió: ----------

Data d'actualització:  29.09.2017