• Imprimeix

Accés a sotsinspector/a de l'escala executiva 86/17

06/02/2018

Publicació llista definitiva valoració concurs, puntuació final concurs-oposició i proposades curs selectiu

Diligència

Annex 1 llista definitiva de cursos valorats

Annex 2 valoració definitiva de la fase de concurs

Annex 3 puntuació final de la fase d'oposició i de la fase de concurs

Annex 4 persones proposades per realitzar el curs selectiu

Annex 5 declaració de no estar inclòs en cap supòsit d'incompatibilitat

Annex 6 distribució per a la recollida de material

Annex 7 mapa per a la recollida de material

EMER-18

-----------------

Presentació de la documentació 

Data: 9 de febrer de 2018

Hora: 10.00

Lloc: Diputació, 355, 7a planta (Servei de Planificació i Selecció de Recursos Humans

-----------------

Recollida del material

Data i hora: d'acord amb l'annex 6

Lloc: Centre Logística Bombers, carrer del Vapor, 5-7, Polígon Industrial La Torre, 08760 Martorell

------------------

Inici de la fase formativa (curs selectiu)

Data: 21 de febrer de 2018

Hora: 8.30 h

Lloc: Escola de Bombers, Institut de Seguretat Pública de Catalunya, (ISPC), ctra. C-17 (Barcelona-Ripoll), km 13,5 - 08100 Mollet del Vallès.

93 551 20 00 (Dl a Dv, 8 a 15h)          

Bústia contacte            

E-Tauler   

Oferta pública

Al·legacions llistes provisionals admesos/exclosos

Del 28/3 al 10/4/17 (amdós inclosos)

Llistes definitives admesos/exclosos. Convocatòria 1a prova, coneixements

Presentació certificat mèdic. Distribució per aules 1a prova

16/5/17

Diligència 4/5

Diligència 16/5

Distribució per aules 1a prova

Mapa accès ISPC

Termini presentació certificat mèdicDel 5/5 al 9/6/17 (ambdós inclosos)

Realització 1a prova, coneixements

27/5/17

8:30h

ISPC (Mollet del Vallés)

Nota informativa 1a prova, coneixements

 

Models qüestionari, cas pràctic i plantilles de correcció 1a prova

Modificació plantilles de correcció

08/06/2017

Diligència

Resultats 1a. prova. Convocatòria 2a prova, aptitud física

Realització 2a prova, aptitud física

17/7/2017

9.30 h

Centre d'Alt Rendiment de Sant Cugat

Mapa d'accés

Informació relacionada

Resultats 2a. prova i convocatòria 3a prova , avaluació competències professionals. Presentació mèrits, coneixements llengua catalana/castellana i exempció curs selectiu

Presentació de mèrits, coneixements llengua catalana/castellana i exempció curs selectiu

20/9 al 4/10 (ambdòs inclosos)

Realització 3a prova, avaluació de competències professionals

- Assessment: 23, 24, 25 i 26/10

  TUSET CN (Tuset 23-25, 4a planta, Barcelona)

- Entrevistes: 27, 30 i 31/10

  Konsac Group (Rambla Catalunya 98, entl, Barcelona)

  Plànol ubicació

Publicació informació recurs alçada

10/10/17

Diligència

Resultats 3a prova i convocatòria 4a prova, mèdica

Realització 4a prova, mèdica

24/11/17

Geseme (Aragó 25, Barcelona)

Persones exemptes prova mèdica

Al·legacions llista provisional mèrits

Del 12 al 25 de gener ambdós inclosos.

Modificacions de la valoració provisional fase concurs

Presentació de documentació i recollida del material

Presentació de la documentació 

Data: 9 de febrer de 2018

Hora: 10.00

Lloc: Diputació, 355, 7a planta (Servei de Planificació i Selecció de Recursos Humans

Annex 5 declaració de no estar inclòs en cap supòsit d'incompatibilitat

EMER-18

-----------------

Recollida del material

Data i hora: d'acord amb l'annex 6

Lloc: Centre Logística Bombers, carrer del Vapor, 5-7, Polígon Industrial La Torre, 08760 Martorell

Annex 6 distribució per a la recollida de material

Annex 7 mapa per a la recollida de material

 

Realització curs selectiu

Inici de la fase formativa (curs selectiu)

Data: 21 de febrer de 2018

Hora: 8.30 h

Lloc: Escola de Bombers, Institut de Seguretat Pública de Catalunya, (ISPC), ctra. C-17 (Barcelona-Ripoll), km 13,5 - 08100 Mollet del Vallès.

Resultats curs selectiu i convocatòria fase pràctiques

Previsió: ------------

Inici fase de pràctiques

Previsió: ------------

Resultats fase pràctiques i proposta nomenament

Previsió: ------------

Adjudicació places

Previsió: ------------

Nomenament DOGC

Previsió: ------------

Data d'actualització:  06.02.2018