• Imprimeix

Accés a la categoria de bomber/a de l'escala bàsica 81/16

 Bases de la convocatòria  5/2/16
 Bases de la convocatòria
 Resum de la convocatòria
 Resolució modificació bases de la convocatòria.  7/4/16
 Resolució modificació bases
 Informació sobre la 1a prova, aptitudinal i de coneixements.  7/4/16
 Diligència informativa
 Publicació llistes provisionals d'admesos i exclosos.  7/4/16
 Resolució publicació 
 Llista provisional d'admesos
 Llista provisional d'exclosos
 Document de presentació
 d'al·legacions
 Presentació d'al·legacions a les llistes provisionals d'admesos i exclosos.  Del 8 al 19/4/16 (amdòs inclosos)
 Publicació llistes definitives d'admesos i exclosos.
 Convocatòria a la 1a prova, avaluació de l'aptitud i coneixements.
 9/5/16
 Resolució llistes definitives
 Llista definitiva d'admesos
 Llista definitiva d'exclosos
 Distribució per aules 1a prova
 Termini de presentació del certificat mèdic.  Del 10/5 al 3/6/16
 Realització de la 1a prova, aptitudinal i de coneixements.  21/5/16
 Publicació plantilles correcció
 2n exercici de la 1a prova, coneixements.
 23/5/16
 Diligència plantilles correcció
 Plantilles examen català
 Plantilles examen castellà
 Realització de la 2a prova, física.  Previsió: 18 i 19 de juny
 Publicació resultats de la 2a prova, física.
 Publicació llista exclosos per certificat mèdic
 Convocatòria a la 3a prova, conducció de vehicles pesants.
 Previsió: juny 2016
 Realització de la 3a prova, conducció de vehicles pesants.
 Presentació del carnet de conduir en vigor.
 Previsió: juliol 2016
 Publicació resultats de la 3a prova, conducció de vehicles pesants.
 Publicació del model de declaració de mèrits.
 Convocatòria a la 4a prova: avaluació psicològica.
 Previsió: juliol 2016
 Termini de presentació d'acreditació de mèrits i certificats català/castellà.  Previsió: juliol 2016
 Realització de la 4a prova, avaluació psicològica.  Previsió: --------
 Publicació resultats de la 4a prova, avaluació psicològica.
 Publicació de llista provisional de persones convocades
 a la prova de coneixements de llengua catalana i/o castellana.
 Convocatòria a la 5a prova, mèdica
 Previsió: --------
 Termini d'al·legacions a la llista provisional
 de persones convocades a la prova de català/castellà.
 Previsió: --------
 Realització de la 5a prova, mèdica.  Previsió: --------
 Publicació resultats de la 5a prova, mèdica.
 Convocatòria a 6a prova, coneixements de llengua catalana i/o castellana.
 Previsió: --------
 Realització de la 6a prova, coneixements de llengua catalana i/o castellana.  Previsió: --------
 Publicació resultats de la 6a prova,
 coneixements de llengua catalana i/o castellana.
 Publicació llista provisional de mèrits.
 Publicació llista provisional d'exempció del curs selectiu.
 Previsió: --------
 Presentació d'al·legacions a les llistes provisionals de mèrits.  Previsió: --------

 Publicació llista definitiva de mèrits, definitiva exempció del curs selectiu,
 puntuació total de l'oposició i proposades pel curs selectiu

 Previsió: --------
 Termini de presentació de requisits.  Previsió: --------
 Realització del curs selectiu.  Previsió: --------
 Publicació resultats del curs selectiu.
 Convocatòria a la fase de pràctiques.
 Previsió: --------
 Realització de pràctiques.  Previsió: --------
 Publicació resultats de la fase de pràctiques,
 definitiva de persones que superen el procés selectiu i proposta de  nomenament de funcionaris.
 Convocatòria a l'acte d'adjudicació.
 Previsió: --------
 Acte d'adjudicació.  Previsió: --------
 Nomenament DOGC.  Previsió: --------

Destaquem

Bústia de contacte

Telèfon 93 551 20 00

Data d'actualització:  23.05.2016