• Imprimeix

Accés a la categoria de bomber/a de l'escala bàsica 81/16

 

 

 Bases de la convocatòria  5/2/16
 Bases de la convocatòria
 Resum de la convocatòria
 Resolució modificació bases de la convocatòria.  7/4/16
 Resolució modificació bases
 Informació sobre la 1a prova, aptitudinal i de coneixements.  7/4/16
 Diligència informativa
 Publicació llistes provisionals d'admesos i exclosos.  7/4/16
 Resolució publicació 
 Llista provisional d'admesos
 Llista provisional d'exclosos
 Document de presentació
 d'al·legacions
 Presentació d'al·legacions a les llistes provisionals d'admesos i exclosos.  Del 8 al 19/4/16 (amdòs inclosos)
 Publicació llistes definitives d'admesos i exclosos.
 Convocatòria a la 1a prova, avaluació de l'aptitud i coneixements.
 9/5/16
 Resolució llistes definitives
 Llista definitiva d'admesos
 Llista definitiva d'exclosos
 Distribució per aules 1a prova
 Termini de presentació del certificat mèdic
 
 Del 10/5 al 8/6/16
 Diligència ampliació termini
 Realització de la 1a prova, aptitudinal i de coneixements.  21/5/16
 Publicació plantilles correcció
 2n exercici de la 1a prova, coneixements.
 23/5/16
 Diligència plantilles correcció
 Plantilles examen català
 Plantilles examen castellà
 Publicació resultats 1a prova, aptitudinal i de coneixements.
 Publicació noves plantilles correcció 1a prova.
 Convocatòria a la 2a prova, física.
 Publicació contingut i característiques 3a prova, conducció.
 7/6/16
 Diligència
 Plantilles correcció definitives
 Llista aptes 1a prova
 Llista no aptes 1a prova
 Llista no presentats 1a prova
 Convocatòria prova física
 Especificacions prova conducció
 Publicació distribució de la 2a prova, física
 Publicació llistes certificats mèdics 
 10/06/16
 Diligència
 Persones convocades
 Distribució prova física dia 18 
 Distribució prova física dia 19
 Com arribar al CAR
 Certificats mèdics
 Realització de la 2a prova, física.  18 i 19/6/16
 Publicació resultats de la 2a prova, física.
 Publicació llista exclosos per certificat mèdic
 Convocatòria a la 3a prova, conducció de vehicles pesants.
 Previsió: juny 2016
 Realització de la 3a prova, conducció de vehicles pesants.
 Presentació del carnet de conduir en vigor.
 Previsió: 14, 15, 16 i 17/7/16
 Publicació resultats de la 3a prova, conducció de vehicles pesants.
 Publicació del model de declaració de mèrits.
 Convocatòria a la 4a prova: avaluació psicològica.
 Previsió: juliol 2016
 Termini de presentació d'acreditació de mèrits i certificats català/castellà.  Previsió: juliol 2016
 Realització de la 4a prova, avaluació psicològica.  Previsió: A partir de la 2a quinzena de setembre 2016
 Publicació resultats de la 4a prova, avaluació psicològica.
 Publicació de llista provisional de persones convocades
 a la prova de coneixements de llengua catalana i/o castellana.
 Convocatòria a la 5a prova, mèdica
 Previsió: --------
 Termini d'al·legacions a la llista provisional
 de persones convocades a la prova de català/castellà.
 Previsió: --------
 Realització de la 5a prova, mèdica.  Previsió: --------
 Publicació resultats de la 5a prova, mèdica.
 Convocatòria a 6a prova,
 coneixements de llengua catalana i/o castellana.
 Previsió: --------
 Realització de la 6a prova,
 coneixements de llengua catalana i/o castellana.
 Previsió: --------
 Publicació resultats de la 6a prova,
 coneixements de llengua catalana i/o castellana.
 Publicació llista provisional de mèrits.
 Publicació llista provisional d'exempció del curs selectiu.
 Previsió: --------
 Presentació d'al·legacions a les llistes provisionals de mèrits.  Previsió: --------

 Publicació llista definitiva de mèrits, definitiva exempció del curs selectiu,
 puntuació total de l'oposició i proposades pel curs selectiu

 Previsió: --------
 Termini de presentació de requisits.  Previsió: --------
 Realització del curs selectiu.  Previsió: --------
 Publicació resultats del curs selectiu.
 Convocatòria a la fase de pràctiques.
 Previsió: --------
 Realització de pràctiques.  Previsió: --------
 Publicació resultats de la fase de pràctiques,
 definitiva del procés selectiu i proposta de  nomenament de funcionaris.
 Convocatòria a l'acte d'adjudicació.
 Previsió: --------
 Acte d'adjudicació.  Previsió: --------
 Nomenament DOGC.  Previsió: --------

Destaquem

Bústia de contacte

Telèfon 93 551 20 00

Data d'actualització:  23.06.2016