• Imprimeix

Accés a la categoria de bomber/a de l'escala bàsica 81/16

 

 

 Bases de la convocatòria  5/2/16
 Bases de la convocatòria
 Resum de la convocatòria
 Resolució modificació bases de la convocatòria.  7/4/16
 Resolució modificació bases
 Informació sobre la 1a prova, aptitudinal i de coneixements.  7/4/16
 Diligència informativa
 Publicació llistes provisionals d'admesos i exclosos.  7/4/16
 Resolució publicació 
 Llista provisional d'admesos
 Llista provisional d'exclosos
 Document de presentació
 d'al·legacions
 Presentació d'al·legacions a les llistes provisionals d'admesos i exclosos.  Del 8 al 19/4/16 (amdòs inclosos)
 Publicació llistes definitives d'admesos i exclosos.
 Convocatòria a la 1a prova, avaluació de l'aptitud i coneixements.
 9/5/16
 Resolució llistes definitives
 Llista definitiva d'admesos
 Llista definitiva d'exclosos
 Distribució per aules 1a prova
 Termini de presentació del certificat mèdic
 
 Del 10/5 al 8/6/16
 Diligència ampliació termini
 Realització de la 1a prova, aptitudinal i de coneixements.  21/5/16
 Publicació plantilles correcció
 2n exercici de la 1a prova, coneixements.
 23/5/16
 Diligència plantilles correcció
 Plantilles examen català
 Plantilles examen castellà
 Publicació resultats 1a prova, aptitudinal i de coneixements.
 Publicació noves plantilles correcció 1a prova.
 Convocatòria a la 2a prova, física.
 Publicació contingut i característiques 3a prova, conducció.
 7/6/16
 Diligència
 Plantilles correcció definitives
 Llista aptes 1a prova
 Llista no aptes 1a prova
 Llista no presentats 1a prova
 Convocatòria prova física
 Especificacions prova conducció
 Publicació distribució de la 2a prova, física
 Publicació llistes certificats mèdics 
 10/06/16
 Diligència
 Persones convocades
 Distribució prova física dia 18 
 Distribució prova física dia 19
 Com arribar al CAR
 Certificats mèdics
 Realització de la 2a prova, física.  18 i 19/6/16
 Publicació resultats de la 2a prova, física
 Publicació llista exclosos per certificat mèdic
 Convocatòria a la 3a prova, conducció de vehicles pesants
 29/6/16
 Diligència
 Resultats prova física
 Convocats prova de conducció
 Distribució prova conducció
 Modificació resultats de la 2a prova, física
 Modificació llista de convocats i distribució de la 3a prova,
 conducció de vehicles pesants
 30/6/16
 Diligència
 Distribució prova conducció
 Realització de la 3a prova, conducció de vehicles pesants.
 Presentació del carnet de conduir en vigor.
 14, 15, 16 i 17/7/16 
 Publicació resultats de la 3a prova, conducció de vehicles pesants.
 Publicació del model de declaració de mèrits.
 Convocatòria a la 4a prova: avaluació psicològica.
 22/7/16
 Diligència
 Resultats prova conducció
 Convocats a la prova d'avaluació psicològica
 Mapa ISPC
 Model de sol·licitud de mèrits
 Termini de presentació d'acreditació de mèrits i certificats català/castellà.  Del 23/7 al 3/8 (ambdòs inclosos)
 Publicació recursos i modificació qualificació 3a prova, conducció de  vehicles  pesants.  13/9/16
 Diligència
 Realització de la 4a prova, avaluació psicològica.  20/9/16
 Diligència
 Distribució per aules test psicotècnic 
 Distribució per dies i hores entrevista personal
 Publicació resultats de la 4a prova, avaluació psicològica.
 Publicació de llista provisional de persones convocades a  la prova  de  coneixements de llengua catalana  i/o castellana.
 Convocatòria a la 5a prova, mèdica
 28/10/16
 Diligència
 Resultats 4a prova
 Distribució per dies i hores reconeixement mèdic
 Mapa GESEME
 Distribució per dies i hores vertígen i claustrofòbia 
 Llista persones no exemptes català
 Termini d'al·legacions a la llista provisional de persones  convocades  a la prova  de català/castellà.  Del 29/10 al 10/11/16
 Realització de la 5a prova, mèdica.  Novembre 2016
 Publicació resultats de la 5a prova, mèdica.
 Convocatòria a 6a prova, coneixements de llengua  catalana i/o castellana.
 23/11/16
 Diligència
 Resultats 5a prova
 Llista convocats prova català
 Realització de la 6a prova,
 coneixements de llengua catalana i/o castellana.
 28/11/16
 Publicació resultats de la 6a prova, coneixements de  llengua catalana, llista  provisional de mèrits i  provisional  de persones exemptes al curs selectiu.  30/11/16
 Diligència
 Resultats 6a prova
 Llista provisional de mèrits
 Presentació d'al·legacions a les llistes
 provisionals de mèrits.
 De l'1 al 14/12 (ambdós inclosos)

 Publicació llista fase concurs, puntuació total de l'oposició i  persones proposades pel curs selectiu

 19/1/17
 Diligència
 Valoració definitiva fase concurs
 Puntuació final fases oposició i concurs
 Proposats curs selectiu
 Tràmits previs curs selectiu
 Distribució presentació requisits
 Distribució recollida material
 Mapa centre logístic

 Models de documentació  Dades bancàries 
 Retencions de l’IRPF
 Declaració de comp/incomp i no-inhabilitació
 MODIFICACIÓ definitiva de mèrits i puntuació final fases oposició i concurs.  27/1/17
 Diligència
 MODIFICACIÓ proposats al curs selectiu.  1/2/17
 Diligència
 Publicació recursos fase mèrits.  21/2/17
 Diligència

 Realització del curs selectiu.

 Inici: 13/2/17
 Finalització: 30/6/17

 Publicació resultats del curs selectiu.
 Convocatòria a la fase de pràctiques.
 Previsió: --------
 Realització de pràctiques.  Previsió: --------
 Publicació resultats de la fase de pràctiques,
 definitiva del procés selectiu
 i proposta de  nomenament de funcionaris.
 Convocatòria a l'acte d'adjudicació.
 Previsió: --------
 Acte d'adjudicació.  Previsió: --------
 Nomenament DOGC.  Previsió: --------

 

Destaquem

Bústia de contacte

Telèfon 93 551 27 39

De Dilluns a Divendres de 8 a 15 hores

Data d'actualització:  21.02.2017