• Imprimeix

Promoció interna a la categoria de sergent/a de l'escala tècnica 84/16

 

 

 Publicació de la convocatòria  16/09/16
 Bases de la convocatòria
 Resum de la convocatòria
 Publicació nota informativa sobre la modificació
 de l'annex 2 de les bases  (temari)
 13/10/2016
 Nota informativa temari
 Ampliació del termini de sol·licituds per modificació
 de l'annex 2 de les bases  (temari)

 24/10/16
 Resolució

 Informació previsió publicació llistes i 1a prova.
 Informació recursos
 7/11/16
 Diligencia
 Publicació llistes provisionals d'admesos i exclosos.  21/11/16
 Resolució
 Llistes provisionals admesos/exclosos
 Model d'al·legació
 Presentació d'al·legacions a les llistes provisionals
 d'admesos i  exclosos.
 Del 22/11 al 2/12 (ambdós inclosos)
 Publicació llistes definitives d'admesos i exclosos.
 Convocatòria a la 1a prova, coneixements.
 22/12/16
 Resolució
 Llistes definitives admesos/exclosos
 Distribució per aules 1a prova
 Realització de la 1a prova, coneixements.  28/1/17
 Publicació models questionari i
 plantilles de correcció 1a prova
 30/1/17
 Model A qüestionari
 Model B qüestionari
 Cas Pràctic
 Plantilles de correcció qüestionari (Models A i B)
 MODIFICACIÓ plantilles de correcció qüestionari (Models A i B)
 Modificació plantilles de correcció 1a prova.  21/2/17
 Diligència
 Modificació plantilles correcció qüestionari
 (models A i B)
 Publicació resultats 1a prova, coneixements.
 Convocatòria a la 2a prova, reconeixement mèdic.
 Previsió: --------
 Termini de presentació de mèrits i certificat català.  Previsió: --------
 Realització de la 2a prova, reconeixement mèdic.  Previsió: --------
 Publicació resultats de la 2a prova, reconeixement mèdic.
 Convocatòria a la 3a prova, aptitud física.
 Previsió: --------
 Realització de la 3a prova, aptitud física.  Previsió: --------
 Publicació resultats de la 3a prova, aptitud física.
 Publicació de llista provisional de persones convocades a la prova de  coneixements de llengua catalana.
 Convocatòria a la 4a prova, avaluació psicològica.
 Previsió: --------
 Termini d'al·legacions a la llista provisional de persones convocades a la prova  de coneixements de llengua catalana.  Previsió: --------
 Realització de la 4a prova, avaluació psicològica.  Previsió: --------
 Publicació resultats de la 4a prova, avaluació psicològica.
 Convocatòria a 5a prova, coneixements de llengua catalana.
 Previsió: --------
 Realització de la 5a prova, coneixements de llengua catalana.  Previsió: --------
 Publicació resultats de la 5a prova, coneixements de llengua catalana.
 Publicació valoració provisional de la fase de concurs.
 Previsió: --------
 Termini d'al·legacions a la valoració provisional de la fase de concurs.  Previsió: --------
 Publicació valoració definitiva de la fase de concurs, puntuació total de la fase  d'oposició i  persones proposades pel curs selectiu.  Previsió: --------
 Termini de presentació de requisits.  Previsió: --------
 Realització del curs de capacitació (245h).  Previsió: --------
 Publicació resultats de la fase de capacitació, definitiva de persones que superen  el procés selectiu i proposta de nomenament de funcionaris.  Previsió: --------
 Nomenament DOGC.  Previsió: --------

 

 

Destaquem

Bústia de contacte

Telèfon 93 551 27 32

De Dilluns a Divendres de 8 a 15 h

Data d'actualització:  21.02.2017