En aquest espai trobareu la informació geogràfica i documental del conjunt d’incendis forestals recollits des de Bombers, tant dels de les darreres dècades com d'alguns d’històrics significatius. Per a la majoria dels incendis de més de 5 hectàrees, està disponible el seu perímetre, i contínuament s’està treballant per documentar, mitjançant l’informe d’anàlisi de l’incendi forestal, aquells incendis que són més rellevants.

Conèixer com han cremat els incendis arreu del territori, quin patró de propagació han seguit, quina estructura de vegetació els ho ha permès, sota quines condicions meteorològiques, quins efectes han generat en el paisatge i, finalment, aspectes operatius de com la població i els serveis d’extinció s’hi han enfrontat per gestionar-los o extingir-los, és la base per entendre’ls i aprendre’n.

Qualsevol proposta o suggereriment no dubteu a enviar-lo a utgraf@gencat.cat.