• Imprimeix

Consultes d'incendis forestals

En aquest espai trobareu la informació geogràfica i documental del conjunt d’incendis forestals recollits des de Bombers, tant els de les darreres dècades com alguns d’històrics significatius. per a la majoria dels incendis majors de 5 hectàrees hi ha disponible el seu perímetre i, continuament, s’està treballant en documentar mitjançant l’informe d’anàlisi de l’incendi forestal aquells que són més rellevants.

Conèixer com han cremat els incendis arreu del territori, quin patró de propagació han seguit, quina estructura de vegetació els ha permès, sota quines condicions meteorològiques, quins efectes han generat al paisatge i, finalment, aspectes operatius de com la població i els serveis d’extinció s’hi han enfrontat per gestionar-los o extingir-los és la base per entendre’ls i aprendre’n.

Qualsevol proposta o suggerència no dubteu a enviar-la a utgraf@gencat.cat