En el món de les emergències la velocitat amb què s'adquireix el coneixement i l'experiència sovint és molt més gran que la velocitat a la qual s'escriu, es documenta aquest saber i s'ofereix formació al personal operatiu. És per això que és essencial difondre el coneixement i experiència adquirida per un mateix a la resta d'organitzacions que treballen en aquest àmbit, ja sigui mitjançant jornades i congressos, publicacions tècniques com, directament mitjançant intercanvis d’experiències, lliçons apreses i un marc comú de treball en l'àmbit europeu.

L’àmbit de la innovació, la recerca i el compartir experiències i lliçons és cabdal per qualsevol organització que vulgui estar actualitzada a l’hora de millorar la seva resposta i serveis a la societat a la qual serveix. A més a més, les organitzacions que participin d’aquest compartir mutu i el vulguin aprofitar en benefici dels seus usuaris o ciutadans també han de ser capaces d’aprendre constantment i modular-se de manera que responguin als esdeveniments i crisis amb la major fiabilitat.