Una crema prescrita és l'aplicació controlada de foc a estructures de vegetació, sota unes condicions meteorològiques, de combustible i topogràfiques fixades, amb la intenció d'assolir un objectiu determinat com ara la silvicultura preventiva d'incendis, facilitar la regeneració d'una certa espècie vegetal o el pasturatge.

Arran dels incendis forestals que van afectar Catalunya al final del segle XX, el cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya es va dotar d'estructura, recursos i personal per integrar el nou fenomen dels grans incendis forestals (GIF) a la gestió de les emergències que dirigia. Una gestió d’emergències en escenaris de més risc que necessitava una nova visió dels incendis forestals com a emergències complexes i integrals. Aquesta nova perspectiva va implicar focalitzar la problemàtica de la prevenció dels GIF en la gestió forestal i el coneixement del tipus d’incendi forestal.

A part d’aquest nou coneixement, calia també millorar la pràctica i les capacitats del personal operatiu per desenvolupar maniobres combinades amb aigua, eines manuals i foc, així com disposar de la corresponent normativa legal d’ús de foc tècnic.

Aquest ús del foc per entrenar maniobres d’extinció s’ha desenvolupat dins del Pla de cremes prescrites de Bombers, el qual ha estat un suport bàsic per a la formació del personal operatiu de Bombers, així com d’equips d’altres cossos d’extinció europeus. Les cremes prescrites com a actuacions de prevenció i recerca associada també han servit per col·laborar amb el món de la gestió forestal i la planificació del territori per dotar els paisatges i els boscos d’estructures forestals que generin resistència a la propagació de focs d’alta intensitat.

Data d'actualització:  27.11.2018