Entitats col·laboradores de l'Administració en l'àmbit de la prevenció i la seguretat en matèria d'incendis i dels establiments oberts al públic, espectacles públics i activitats recreatives.