• Imprimeix

Acte de comprovació

L'article 25 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, estableix que en els supòsits sotmesos al control preventiu de l'Administració de la Generalitat, el titular de l'establiment, l'activitat o l'edifici ha de sol·licitar a una entitat col·laboradora de l'Administració que efectuï un acte de comprovació, immediatament anterior a l'inici de l'activitat, a la posada en funcionament de l'establiment o a l'ocupació de l'edifici, per a verificar que compleix totes les prescripcions establertes per la legislació sectorial aplicable en prevenció i seguretat en matèria d'incendis i, específicament, les establertes en el control preventiu.

L'Ordre INT/23/2013, d’1 de febrer, estableix el contingut del certificat acreditatiu de l’acte de comprovació de prevenció i seguretat en matèria d’incendis i els supòsits que estan exceptuats de l’acte de comprovació.

Destaquem

Ordre INT/23/2013, d’1 de febrer

per la qual s’estableix el contingut del certificat acreditatiu de l’acte de comprovació de prevenció i seguretat en matèria d’incendis i els supòsits que estan exceptuats de l’acte de comprovació.

Certificat d'acte de comprovació
Certificat d'acte de comprovació: prevenció i seguretat en cas d'incendi (formulari SP03)
Comunicat de presentació d'acte de comprovació

Presentació de la còpia dels certificats d'acte de comprovació: prevenció i seguretat en cas d'incendi (formulari SP15)

Certificats d’actes de comprovació

Segons el punt 4 de l’article 25 esmentat, les entitats col·laboradores de l’Administració han de trametre a la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments una còpia dels certificats d’actes de comprovació.

Es facilita el formulari SP15 per poder tramitar la còpia del certificat a la Regió d'emergències corresponent.

Informació relacionada

Data d'actualització:  15.09.2014