• Imprimeix

Entitats autoritzades

A la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (DGPEIS) li correspon  l’autorització de les entitats col·laboradores en l’àmbit de prevenció i seguretat en matèria d’incendis i dels establiments oberts al públic, espectacles públics i activitats recreatives.

Aquestes entitats han de comptar amb el personal suficient i habilitat per actuar en l’àmbit de la prevenció i seguretat en matèria d’incendis, amb el nivell bàsic o avançat.

L’habilitació és expedida per la DGPEIS a sol·licitud de l’entitat col·laboradora de l’Administració en la qual el tècnic prestarà els seus serveis, prèvia obtenció per part del mateix de la certificació tècnica de prevenció i seguretat en cas d'incendi de nivell bàsic, o de nivell avançat, expedida per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC).