• Imprimeix

Guies tècniques

Les guies tècniques són documents de caràcter no obligatori, elaborats o reconeguts pels serveis tècnics de la direcció general competent en matèria de prevenció i extinció d’incendis, l’objecte de les quals és donar criteris interpretatius, aclariments i criteris d’aplicació de la normativa legal i reglamentària, i de les instruccions tècniques complementàries amb relació a la prevenció i seguretat en matèria d’incendis.

Destaquem

Guia de bones pràctiques per a la protecció passiva contra incendis (PPCI)

Guia de bones pràctiques per a la protecció passiva contra incendis (PPCI)

Data d'actualització:  06.10.2017

Informació relacionada

 • Guia de validació documental pdf icon [1,31 MB ]

  L'objectiu d’aquesta Guia és establir un procediment que faciliti la tasca de control, justificació i validació documental dels materials, productes, equips i sistemes contra incendis tant de protecció activa com passiva. Aquest document és una eina de suport per als agents que intervenen en el disseny, execució i control de les obres amb funcions encomanades per garantir l’assegurament de les prestacions de seguretat en cas d’incendi.
  L'autor i responsable del contingut d'aquesta Guia és el Clúster de Seguretat Contra Incendis. La Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments la va reconèixer com a Guia tècnica, en el marc de la Llei 3/2010, per Resolució del 30 d’octubre de 2015.

 • Guia de disseny prestacional. Sistemes de control fums i calor per impuls en aparcaments pdf icon [226,82 KB ]

  Versió 2. Setembre 2017

  L'objectiu d’aquesta Guia de disseny prestacional de sistemes de control de fums i calor per impuls en aparcaments, és el de facilitar una eina útil al projectista per poder definir correctament, en cada projecte que emprengui, els objectius del disseny més adequats, poder assignar els criteris d’acceptació o de rebuig més apropiats (oferint-ne una proposta extensa i no exhaustiva), disposar d’una interessant referència bibliogràfica, i així afavorir que els dissenys d’aquests sistemes obtinguin una major garantia de seguretat, i també major similitud i harmonització de disseny entre els diferents projectes.

 • Guia de bones pràctiques per a la protecció passiva contra incendis (PPCI) pdf icon [7,87 MB ]

  L'objectiu d’aquesta Guia és esdevenir una eina útil per establir els paràmetres a seguir en el procés d’aplicació i instal·lació d’un sistema de protecció passiva, així com implementar les bones pràctiques, en quant a controls i comprovacions per assegurar la correcta instal·lació dels productes, d’acord amb les reglamentacions vigents en la matèria. Esdevé, per tant, una eina de suport per als agents que intervenen en els processos de l’edificació i de la posada en funcionament d’activitats, des del punt de vista de la garantia de la seguretat en cas d’incendi.
  L'autor i responsable del contingut d'aquesta Guia és el Clúster de Seguretat Contra Incendis. La Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments la va reconèixer com a Guia tècnica, en el marc de la Llei 3/2010, per Resolució del 30 de novembre de 2017.