• Imprimeix

Instruccions tècniques complementàries

Aquestes Instruccions Tècniques Complementàries esdevenen documents sintètics que aclareixen o complementen les reglamentacions tècniques vigents en matèria de prevenció i seguretat en cas d'incendi, bàsicament, el Codi tècnic de l'edificació i el Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials. Sovint, aquestes reglamentacions ofereixen articulats i preceptes de difícil comprensió, o d'interpretació diversa i equívoca, que cal especificar de forma clara.

L'aprovació d'aquestes Instruccions Tècniques s'ha formalitzat per mitjà de 3 Ordres del Departament d'Interior:

Ordre INT/322/2012, d'11 d'octubre, per la qual s'aproven les instruccions tècniques complementàries del Reglament de seguretat contra incendis en establiments industrials (RSCIEI).

Informació relacionada

Ordre INT/323/2012, d'11 d'octubre, per la qual s'aproven les instruccions tècniques complementàries del Document Bàsic de Seguretat en cas d'Incendi (DB SI) del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE).

Informació relacionada

 • Ordre INT/323/2012, d'11 d'octubre,
  per la qual s'aproven les instruccions tècniques complementàries del Document Bàsic de Seguretat en cas d'Incendi (DB SI) del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE).
 • SP 109 pdf icon [433,92 KB ]
  Condicions de seguretat en edificis amb alçada d’evacuació superior a 50 metres
 • SP 110 pdf icon [265,43 KB ]
  Condicions de seguretat en cas d'incendi en les llars d'infants
 • SP 111 pdf icon [436,2 KB ]
  Condicions de seguretat en cas d'incendi en els centres residencials i centres de dia per a gent amb dependència i gent gran
 • SP 114 pdf icon [260,42 KB ]
  Alçades mínimes lliures en locals de pública concurrència a efectes de seguretat en cas d'incendi
 • SP 124 pdf icon [354,01 KB ]
  Condicions de seguretat en cas d'incendi als centres residencials per a menors tutelats.

Ordre INT/324/2012, d'11 d'octubre, per la qual s'aproven les instruccions tècniques complementàries genèriques de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

Informació relacionada

Tot seguit es relacionen altres Instruccions Tècniques que es troben ja elaborades i que estableixen criteri ferm respecte de diverses qüestions.

Informació relacionada

Data d'actualització:  28.11.2016