• Imprimeix

Instruccions tècniques complementàries

Aquestes Instruccions Tècniques Complementàries esdevenen documents sintètics que aclareixen o complementen les reglamentacions tècniques vigents en matèria de prevenció i seguretat en cas d'incendi, bàsicament, el Codi tècnic de l'edificació i el Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials. Sovint, aquestes reglamentacions ofereixen articulats i preceptes de difícil comprensió, o d'interpretació diversa i equívoca, que cal especificar de forma clara.

L'aprovació d'aquestes Instruccions Tècniques s'ha formalitzat per mitjà de 3 Ordres del Departament d'Interior:
Data d'actualització:  20.02.2018