• Imprimeix

Instruccions tècniques complementàries

Aquestes Instruccions Tècniques Complementàries esdevenen documents sintètics que aclareixen o complementen les reglamentacions tècniques vigents en matèria de prevenció i seguretat en cas d'incendi, bàsicament, el Codi tècnic de l'edificació i el Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials. Sovint, aquestes reglamentacions ofereixen articulats i preceptes de difícil comprensió, o d'interpretació diversa i equívoca, que cal especificar de forma clara.

L'aprovació d'aquestes Instruccions Tècniques s'ha formalitzat per mitjà de 3 Ordres del Departament d'Interior:

Ordre INT/322/2012, d'11 d'octubre, per la qual s'aproven les instruccions tècniques complementàries del Reglament de seguretat contra incendis en establiments industrials (RSCIEI).

Informació relacionada

Ordre INT/323/2012, d'11 d'octubre, per la qual s'aproven les instruccions tècniques complementàries del Document Bàsic de Seguretat en cas d'Incendi (DB SI) del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE).

Informació relacionada

Ordre INT/324/2012, d'11 d'octubre, per la qual s'aproven les instruccions tècniques complementàries genèriques de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

Informació relacionada

Tot seguit es relacionen altres Instruccions Tècniques que es troben ja elaborades i que estableixen criteri ferm respecte de diverses qüestions.

Informació relacionada

Data d'actualització:  17.02.2017