• Imprimeix

Protegim-nos amb els detectors de fum

Els detectors de fums són dispositius electrònics que, en cas que hi hagi fum a la zona on estan instal·lats, emeten una alarma acústica que avisa els ocupants de la llar.

Els més senzills són molt fàcils d’instal·lar. No requereixen cap obra ni cap connexió a la instal·lació elèctrica, atès que la seva font d'alimentació és una pila.

També hi ha detectors de fum d’ús domèstic que estan connectats a la xarxa elèctrica.

En aquest cas, la instal·lació l’ha de fer un professional.

Per què són recomanables?

Un incendi, en la seva fase inicial, pot desenvolupar-se molt ràpidament i afectar tota una habitació o tota la llar. Però el principal perill en cas d’incendi és el fum. Aquests dispositius ens avisen acústicament de la presència de fum en una etapa molt inicial de l’incendi, de manera que ens permeten actuar per evitar que es desenvolupi o, si és necessari, evacuar el pis en condicions segures, tancant totes les portes, i avisar els bombers al més ràpidament possible.

On els podem comprar?

A qualsevol ferreteria, grans magatzems o botigues web.

On els hem d’instal·lar?

 

Sempre haurem de seguir les instruccions del fabricant de l’aparell. Els detectors s’han d’instal·lar al sostre, no a les parets, tan centrats com sigui possible a la dependència que estiguem protegint, i sempre a més de 15 cm de les parets.

Atès que el moment més crític en cas d’incendi és durant la nit, quan estem dormint, i no tenim capacitat d'adonar-nos que s'està cremant alguna cosa a casa, el lloc més adequat per instal·lar-lo és al passadís o distribuïdor que dona accés a les habitacions. En el dibuix que s’adjunta es mostra un exemple de la ubicació prioritària dels detectors en un pis.

Si acostumem a dormir amb la porta de l’habitació tancada, especialment si tenim aparells de calefacció, també és molt recomanable instal·lar detectors dins del dormitori.

Situació dels detectors de fum

On NO els hem d’instal·lar?

A menys que el fabricant especifiqui el contrari en les instruccions de l’aparell, hem d’evitar instal·lar detectors autònoms de fum al sostre de la cuina o del bany, atès que el vapor d’aigua o els fums de la cuina provoquen moltes falses alarmes.

D'altra banda, també hem d’evitar col·locar els detectors per sobre o molt propers a aparells escalfadors, ventiladors, aparells d’aire condicionat, finestres o conductes de ventilació, atès que els moviments de l’aire i les diferències brusques de temperatura que hi ha en aquests punts poden fer que el detector no funcioni correctament o interfereixi el moviment natural del fum d’un possible incendi en la seva fase inicial.

Manteniment necessari

Les accions de manteniment dels detectors autònoms són molt senzilles:

  • Verificar periòdicament el funcionament correcte de l’avís acústic prement el botó de test. Així sonarà l’alarma de la mateixa manera que si hi hagués fum.
  • Canviar la pila sempre que sigui necessari, i com a mínim un cop a l’any.
  • Qualsevol altra acció que especifiqui el fabricant.