• Imprimeix

Cartografia operativa d'emergències de la muntanya de Montserrat

Fragment del mapa operatiu d'emergències

El massís de la muntanya de Montserrat, per les seves característiques orogràfiques, meteoclimàtiques i socials és un punt singular en l’àmbit de les emergències.

Com a centre de pelegrinatge mundial, el massís rep un nombre de visites elevat i s'hi practiquen nombroses activitats ludicoesportives, que generen un elevat nombre d’accidents.

Aquesta sinistralitat requereix un tractament específic, estandarditzat i homogeni per a tots els cossos de seguretat i d’emergències.

D’aquesta necessitat neix la cartografia operativa d’emergències (COE) de la muntanya de Montserrat, que ha de permetre gestionar amb major eficàcia, rapidesa i coordinació les emergències que s’hi produexin.

 

  • Disposar d’una eina cartogràfica específica de la muntanya de Montserrat que integri totes les informacions que es consideren d’interès per al conjunt dels serveis d’emergències. 
  • En una primera fase, disposar d’una cartografia que doni resposta a les necessitats específiques en l’àmbit de les emergències relacionades amb les recerques i els rescats a la muntanya de Montserrat. 
  • El treball realitzat ha de permetre localitzar la persona accidentada ràpidament a partir d'uns codis d’emergència per a tots els elements de senyalització existents en els principals senders interiors de la muntanya de Montserrat. 
  • Desenvolupar, en un futur proper, diferents fitxers FOER (Fitxes Operatives d’Elements de Risc) i els plans d’actuació vinculats sobre diferents riscos presents a la muntanya de Montserrat.
  • Cartografia Operativa d’Emergències de la muntanya de Montserrat. E 1:10.000 (COE_MUNTANYA_MONTSERRAT.pdf)
  • Mapa d’agulles de Montserrat. E 1:2.500 (MAPA D'AGULLES MUNTANYA DE MONTSERRAT.pdf)
  • Arxiu format kmz per a google Earth (COE MONTSERRAT.kmz)
  • Arxius format shape (COE_MONTSERRAT_SHP.zip)

Fonts utilitzades:

 

Data d'actualització:  19.01.2018