• Imprimeix

Senyalització de seguretat en cas d'incendi

Aquests són els senyals que es consideren més importants en cas d'emergència. L'objectiu és que els mestres en puguin explicar als alumnes el significat i que es pugui fer un exercici pràctic d'identificació de tots els senyals de l'escola.

Un bon exercici és localitzar, seguint la senyalització, la sortida més propera de l'escola des de diferents espais, com per exemple diferents aules, el gimnàs, el menjador...

Cal recordar que aquest no és un recull exhaustiu de tots els senyals existents en aquest àmbit.

Senyals d'evacuació

Els senyals d'evacuació tenen l'objectiu de dirigir-nos cap a les sortides de l'edifici, a través dels passadissos, escales, portes, etc... ja siguin les que s'utilitzen de manera habitual o aquelles que normalment estan tancades i només s'utilitzen en cas d'emergència. Són de color verd. 

Les diferents formes d'aquests senyals són:

cartell sortida
cartell sortida 2
cartell sortida
cartell sortida

Totes tenen un significat equivalent, i ens indiquen la direcció quehem de seguir per localitzar la sortida. La fletxa pot tenirorientacions diferents, però en cap cas canvia el seu significat. Com aexemple d'aquest canvi de direcció de la fletxa pot ser el senyalsegüent:

cartell sortida

En aquest cas, el senyal ens pot indicar que per arribar a la sortidahem de baixar per unes escales a la nostra dreta.

Hi ha d'altres senyals molt importants en matèria d'evacuació que nosón de color verd, sinó de color vermell indicant prohibició. Poden serles següents:

cartell sense sortida

Aquest símbol es col·loca sobre de les portes o passadissos que no hemd'utilitzar per evacuar l'edifici, atès que ens portaria a algun puntsense sortida o a una porta tancada permanentment amb clau. Si el tenima la nostra escola, els alumnes l'han de conèixer i identificar sensedubtes.

cartell no ascensor

Aquest símbol recorda que en cas d'incendi no hem d'utilitzar elsascensors per sortir de l'edifici. L'evacuació de les plantes superiorss'ha de fer sempre a través de les escales.

Senyalització dels mitjans de lluita contra incendis

Un altre tipus de senyals són els que ens indiquen la ubicació demitjans materials de lluita contra incendis. Tot i que aquests mitjansnormalment els haurien d'utilitzar el personal de l'escola, és moltimportant que els alumnes els coneguin, atès que estan presents nonomés en les escoles, sinó també en tots els edificis d'accés públic.

Els més habituals són els següents:

cartells extintor

Indica la ubicació dels extintors portàtils. Els extintors són l'eina més immediata i generalitzada per fer front a un conat d'incendi. Els podem trobar en tot tipus d'edificis i establiments.

cartell boca incendis

Aquest senyal ens indica la ubicació de les boques d'incendi equipades (BIE). Aquest equip de seguretat està format per una mànega d'aigua i serveix per a que els ocupants d'un edifici puguin fer front a un conat d'incendi. Com a norma general, aquesta és instal·lació de seguretat que en una escola no l'haurien d'utilitzar els alumnes, sinó que està pensada per a la utilització del personal adult seguint les instruccions definides en el corresponent pla d'autoprotecció. De tota manera, és necessari que els alumnes sàpiguen quin és el significat d'aquest senyal i quina és la funció de la BIE.

cartell polsador alarma

Els polsadors d'alarma sí que formen part dels sistemes de seguretat que poden utilitzar els alumnes, atès que el seu funcionament és molt senzill i permeten la transmissió d'una alarma de manera immediata. Aquest és el senyal que indica la ubicació d’aquests elements.

Data d'actualització:  18.09.2014