• Imprimeix

Qüestionari d'avaluació

*
*
*
*
*
*

A més del qüestionari que acabeu d'emplenar, si voleu enviar-nos algun document o arxiu que us hagi servit per treballar la visita i el voleu compartir, ens ajudareu a enriquir els continguts d'aquesta web i a fer-la més útil.

Envieu l'arxiu o document a la bústia: prevencioincendis@gencat.cat

Protecció de dades: D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i amb l'Ordre INT/173/2015, de 29 de maig, us informem que les vostres dades personals seran recollides, incorporades i tractades en els fitxers “Trameses d’informació i inscripcions del Gencat”, de la Direcció General d’Atenció Ciutadana del Departament de la Presidència. Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant la vostra sol·licitud, juntament amb la còpia del DNI, al carrer Diputació 353-355, 08009 Barcelona.