• Imprimeix

Taxa d'espectacles públics i activitats recreatives

Hi ha 11 tràmits en matèria d’espectacles públics i activitats recreatives gravats amb una taxa prevista a l’article 15.2-4 del Text refós de la llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

Normativa reguladora

Taxes d'espectacles

La liquidació d’aquesta taxa es fa de manera diferent segons el tràmit de què es tracti: 

 1. Autorització per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari
 2. Autoritzacions d’establiments de règim especial
 3. Expedició i renovació del carnet i distintiu professionals del personal de control d’accés
 4. Expedició de duplicats
 5. Proves per obtenir l’acreditació de controlador o controladora d’accés
 6. Autorització d’espectacles de correbous

 Aquestes sis taxes es liquiden amb el formulari que està a l’enllaç http://interior.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Taxes-despectacles-publics-i-activitats-recreatives

 

Informació relacionada

Els tràmits següents tenen cadascun la taxa incorporada al tràmit:

 1. Tramitació de l’ampliació excepcional de l’horari de tancament   http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ampliacio-excepcional-dhorari-de-tancament-espectacles-publics-activitats-recreatives-i-de-restauracio
 2.  Tramitació de l’ampliació de l’horari específic per als establiments de restaurant, bar i restaurant bar http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Horaris-especifics-per-als-establiments-de-restauracio 
 3. Tramitació per a l’exempció o reducció de vigilants de seguretat privada http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Reduccio-o-exempcio-de-vigilants-per-a-espectacles-publics-i-activitats-recreatives
 4. Tramitació de l’habilitació d’acadèmies per a la formació de personal de control d’accés http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Habilitacio-de-centres-de-formacio-de-personal-de-control-dacces
 5. Tramitació de la validació de les condicions per exercir el dret d’admissió http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Dret-dadmissio-als-establiments-despectacles-publics-i-activitats-recreatives

 

 

 

Data d'actualització:  17.07.2017