• Imprimeix

Comitè d'Ètica de la Policia de Catalunya

El Comitè d'Ètica de la Policia de Catalunya és l'òrgan de caràcter consultiu i interdisciplinari en matèria d'ètica policial de les institucions pròpies de Catalunya, per coadjuvar a la millora de la qualitat del servei policial i ser espai de reflexió per al debat ètic en el camp de la seguretat pública.