• Imprimeix

Coordinació de la Policia de Catalunya

Des de l'aprovació de la Llei 10/1984, de coordinació de les policies locals de Catalunya, i la Llei 16/1991, de les policies locals, on s'estableixen els trets fonamentals de la coordinació, l'objectiu del Govern de la Generalitat ha estat orientat a potenciar les policies locals, respectant l'autonomia municipal i estimulant la participació dels ajuntaments mitjançant la Comissió de Coordinació de la Policia de Catalunya i dels grups tècnics de treball.


La coordinació policial representa la necessitat de la suma d'esforços i de recursos que, en matèria de seguretat, han de realitzar les diferents administracions. En el decurs dels darrers anys s'ha fet un important treball de relacions entre el món local i la Generalitat, en la formació policial conjunta, en el desplegament territorial i normatiu i en l'ordenació i la vertebració d'un sistema integrat de seguretat pública per a Catalunya.