• Imprimeix

Coordinació de la Policia de Catalunya

Des de l'aprovació de la Llei 10/1984 de coordinació de les policies locals de Catalunya i la Llei 16/1991 de les policies locals, on s'estableixen els trets fonamentals de la coordinació, l'objectiu del Govern de la Generalitat ha estat orientat a potenciar les policies locals, respectant l'autonomia municipal i estimulant la participació dels ajuntaments mitjançant la Comissió de Coordinació de la Policia de Catalunya i dels grups tècnics de treball.

La Direcció General d'Administració de Seguretat mitjançant la Subdirecció General de Coordinació de la Policia de Catalunya té com a finalitat general la coordinació de les relacions institucionals, l'assessorament tècnic i jurídic, i la gestió administrativa entre la Direcció General de la Policia i els ajuntaments, orientada a la finalitat última de coordinació operativa entre la Policia de la Generalitat — Mossos d'Esquadra i les policies locals, per tal d'establir un règim jurídic homogeni i d'homologació de procediments tècnics i sistemes de gestió policial que les integri en un mateix sistema de seguretat pública.

La Policia de Catalunya, formada pels Mossos d'Esquadra i les policies locals, ha de ser capdavantera en la creació d'aquests nous instruments de treball i viu reflex de transparència i fàcil accés als usuaris dels serveis.

La coordinació policial representa la necessitat de la suma d'esforços i de recursos que, en matèria de seguretat, han de realitzar les diferents administracions. En el decurs dels darrers anys s'ha fet un important treball de relacions entre el món local i la Generalitat, en la formació policial conjunta, en el desplegament territorial i normatiu i en l'ordenació i la vertebració d'un sistema integrat de seguretat pública per a Catalunya.