• Imprimeix

Guia per a l'elaboració de plans de seguretat

Aquesta guia és un document que se centra en les tres fases clau en l'elaboració d'un pla de seguretat: diagnosi, definició d'objectius i accions, i avaluació. Es tracta de presentar els plans locals de seguretat com una eina útil, una manera lògica d'ordenar i avaluar les tasques de seguretat que ja fan els diferents professionals i una possibilitat d'interelacionar les tasques de serveis i professionals que es troben en les accions operatives quotidianes en l'entorn local. Els plans locals són documents de suport a l'acció de l'administració en matèria de seguretat.

Data d'actualització:  04.11.2015