Fòrum Europeu per a la Seguretat Urbana

Logo EFUS

El Fòrum Europeu per a la Seguretat Urbana (EFUS, d’acord amb l’acrònim anglès) és l'única xarxa europea d'autoritats locals i regionals dedicada a la seguretat urbana. L'EFUS es va crear l'any 1987 sota l'auspici del Consell d'Europa. Els objectius d’aquesta xarxa, formada per 250 autoritats locals de 16 països europeus, són promoure una visió equilibrada de la seguretat urbana, que combini la prevenció, la sanció i la cohesió social; donar suport a les autoritats locals en el disseny, desenvolupament i avaluació de les polítiques locals de seguretat, i reconèixer el rol de les autoritats locals en el disseny i implementació de les polítiques nacionals i europees.

Estructura

Comitè Executiu

- Amb estatus deliberatiu (amb veu i vot)

Presidència: Matosinhos (PT)
Vicepresidència: Generalitat de Catalunya (ES), LPR-Niedersachsen (DE) (tresorer), Milan (IT), Rotterdam (NL)

Amiens (FR), Aubervilliers (FR), Augsburg (DE), Barcelona (ES), Bruxelles (BE), Cascais (PT), Charleroi (BE), Genova (IT), Essen (DE), Le Havre (FR), Liège (BE), Lisboa (PT), Mannheim (DE), Mons (BE), München (DE), Nantes (FR), Pella (GR), Regione Emilia Romagna (IT), Regione Molise (IT), Setubal (PT), Vilvoorde (BE), Zaragoza (ES)

- Amb estatus consultiu (amb veu però sense vot)

Fòrum belga: Schaerbeek
Fòrum espanyol: Hospitalet de Llobregat
Fòrum francès: Lomme
Fòrum italià: Piacenza
Fòrum portuguès: Lisboa
Fòrum alemany: Stuttgart

- Amb estatus d'observador

Roma (IT)

El Comitè Executiu es reuneix tres cops a l'any.

Assemblea General

L'integren tots els membres. Es reuneix un cop a l’any.  El Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya n’és membre des de l’any 2008. L’any 2011 es va incorporar al Comitè Executiu i, des del mes de novembre, en té una de les vicepresidències.

Direcció executiva

Dirigeix el personal que treballa a l'organització així com totes les seves activitats.

Elizabeth Johnston.

Resolució del Comitè Executiu de l'EFUS per un servei policial proper i al servei de la ciutadania

Amb les recomanacions publicades al febrer de l'any 2016 en el marc del projecte IMPPULSE, que té per objecte reforçar les relacions entre la policia i la ciutadania públic, l’EFUS va consolidar la seva doctrina oficial pel que fa a la qüestió de les relacions entre la policia i la població.

Sobre aquesta base, el Comitè Executiu vol destacar la importància de:

- El marc global d'acció de la policia i els vincles amb el sistema de justícia penal.

- Fonamentar la doctrina de l'acció policial d’acord amb els principis de la coproducció i de la policia comunitària per tal de donar resposta als problemes quotidians de la ciutadania.

 -Organitzar els serveis de policia a través d'un enfocament de baix a dalt.

 - Desenvolupar un servei de policia que reflecteixi la societat, amb especial atenció a la contractació de policies joves.

 - El paper d'intermediari de la ciutat per enfortir la relació entre la policia i la població, tenint en compte les diferents realitats legals i culturals en els països europeus. 

 - Disposar d'un servei de policia que sigui visible i clarament identificable per la seva ciutadania.

 - Que la policia organitzi les seves unitats de comunicació de manera que el seu treball, en tots els àmbits però especialment en el de la policia de proximitat, estigui més ben representat a la premsa i a tot el que produeixen els mitjans de comunicació.

-  Que la policia sigui capaç de comunicar i donar compte de les seves accions amb regularitat i amb transparència.

-  Capacitar els agents de policia mitjançant cursos sobre matèries relacionades amb la gestió de la violència, tècniques de mediació, tècniques de comunicació i de representació mútua, de coneixement del territori i de la seva població.

 - El desenvolupament d'eines de seguiment quantitatiu i qualitatiu de l'evolució de les relacions de la policia i de la població per tal de mesurar els efectes dels projectes ja iniciats segueix sent una prioritat.

 

Aquesta resolució es basa en: 

  • Les recomanacions del Manifest d’Aubervilliers i Saint-Denis "La policia com a actor de prevenció" (2012).
  • El Codi Europeu d'Ètica de la Policia del Consell d'Europa (vegeu la Recomanació Rec (2001) 10 del Comitè de Ministres als estats membres sobre el Codi Europeu d'Ètica de la Policia).
  • La resolució del Comitè Executiu del Fòrum Francès per a la Seguretat Urbana (FFSU) del març de 2016 "Per a un servei de policia nacional al servei de la ciutadania".
  • La feina de les ciutats que participen en el projecte IMPPULSE (2013-2015).
  • Tots els projectes relacionats amb la temàtica policial organitzats per l'EFUS des que es va crear.
Data d'actualització:  19.04.2016