• Imprimeix

Convocatòria a per la borsa d'operadors

15/07/2016

Nota informativa de l'òrgan tècnic de selecció sobre el resultat de la tercera fase de la convocatòria.

. Llista definitiva, per ordre de puntuació, de les persones que entren a la borsa de treball – Sala de Barcelona

. Llista definitiva, per ordre de puntuació, de les persones que entren a la borsa de treball – Sala de Reus

. Resultat del curs de formació - Barcelona

. Resultat del curs de formació - Reus

 

20/05/2016

Nota informativa de l'òrgan tècnic de selecció sobre la publicació de la llista definitiva de la valoració dels mèrits i llista definitiva de la puntuació total de la fase concurs i de la fase proves.

Llista definitiva de la valoració dels mèrits

. Llista definitiva puntuació total del procés selectiu (Sala de Barcelona i Sala de Reus).

 

11/05/2016

Nota informativa de l'òrgan tècnic de selecció sobre la publicació de la llista provisional de la valoració de mèrits i les lllistes amb les puntuacions provisionals del total del procés selectiu. 

 

10/05/2016

Nota informativa de l'òrgan tècnic de selecció 

. Llista de persones APTES i NO APTES ENTREVISTA (ANNEX 1 i ANNEX 2).

. Llista provisional de la valoració dels mèrits (ANNEX 3).

. Puntuacions provisionals del total del procés selectiu (Sala Barcelona, ANNEX 4 i Sala REUS, ANNEX 5).

 

 14/04/2016

Nota informativa de l'òrgan tècnic de selecció sobre la revisió dels exàmens d'informàtica i la modificació de les llistes de persones aptes i no aptes i la convocatòria a l'entrevista.

  • S'ha modificat la llista de persones APTES i NO APTES a la 4a prova a conseqüència de la revisió de la correcció dels exàmens d'informàtica i es convoca a tres persones més a la sisena prova l'entrevista personal (consulteu nova llista a Annex I, II i III) a l'apartat Qualificació proves informàtica i català i convocatòria d'entrevista personal.
 

 11/04/2016 (actualitzat a 14/04/2016)

Qualificació proves informàtica i català i convocatòria d'entrevista personal

Nota informativa de l'òrgan tècnic de selecció sobre les qualificacions de les proves de coneixement d'informàtica i de català, sobre la 6a prova: entrevista personal i sobre el periode de presentació de requisits i mèrits.

Annex I. Llista de persones aptes a la 4a prova: informàtica i a la 5a prova: llegua catalana

Annex II. Llista de pesones no aptes

6a prova: convocatòria a l'entrevista personal

Annex III. Convocatòria a l'entrevista personal, llista de la distribució horarària per dies

Dates: 19 i 22 d'abril de 2016

Lloc:    Departament d'Interior, Direcció General de Protecció Civil.

          Carrer Diputació 355, Sala de reunions, planta baixa.

 

23/03/2016

Proves d'informàtica i català: llistes

Nota informativa de l'òrgan tècnic de selecció sobre les persones que han de realitzar les proves d'informàtica i català i les pesones exemptes

Annex I. Llista de les persones que estan exemptes de realitzar la quarta prova: informàtica

Annex II. Llista de les persones que han de realitzar la quarta prova: informàtica o bé han d’aportar el certificat el dia de la prova

Annex III. Llista de les persones que estan exemptes de realitzar la cinquena prova: llengua catalana

Annex IV. Llista de les persones que han de realitzar la cinquena prova: llengua catalana o bé han d’aportar el certificat el dia de la prova

 

18/03/2016

Realització de les proves d'informàtica i de llengua catalana

Data: 30 de març de 2016

Lloc: Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

Nota informativa de l'òrgan tècnic de selecció de notificacació de dia i hora de realització la prova d'informàtica i la prova de llengua catalana.

 

11/03/2016

Certificat ACTIC

Nota informativa de l'òrgan tècnic de selecció sobre l'acreditació del certificat d'ACTIC.

Correcció d'errada a la publicació de les qualificacions

Nota informativa de l'òrgan tècnic de selecció sobre correcció d'errada a la publicació de les qualificacions.

 

10/03/2016

Publicació de les qualificacions de les proves

Nota informativa de l’òrgan tècnic de selecció sobre les qualificacions corresponents a les proves i sobre la presentació de la documentació acreditativa d’ACTIC i de català.

Consulteu els annexos amb les qualificacions i els qüestionaris de preguntes de la primera i la segona prova.

Annex I. Llista de les persones Aptes amb les qualificacions corresponents.

Annex II. Llista de puntuació global de la Sala de Barcelona

Annex III. Llista de puntuació global de la Sala de Reus

Annex IV. Llista de les persones No Aptes

Annex V. Llista de les persones No presentades

Annex VI. Qüestionari de preguntes de la 1a prova: coneixements de protecció civil, model A

Annex VII. Qüestionari de preguntes de la 1a prova: coneixements de protecció civil, model B

Annex VIII. Qüestionari de preguntes de la 2a prova: coneixements del territori i cartografia, model A

Annex IX. Qüestionari de preguntes de la 2a prova: coneixements del territori i cartografia, model B

 

22/02/2016

Publicació dels models del full de respostes

S'han publicat els models del full de repostes per a la primera i la segona prova.

Model A i Model B.

 

15/02/2016

Realització de les proves

Dissabte 20 de febrer de 2016, 9h.

Lloc: Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona - Avda Diagonal, 684, Barcelona.

Nota informativa de l'òrgan tècnic de selecció sobre la realització de les proves i la documentació i material cal portar.

Consulteu la llista de les persones admeses amb la seva distribució per edifici i aula on hauran de realitzar les proves.

 

21/01/2016

Publicació de les llistes definitives i data de la primera prova.

Ja estan publicades les llistes definitives de persones admeses i excloses a la convocatòria, s'ha establert el dia 20 de febrer per a la realització de la primera, la segona i la tercera prova. Per a més informació consulteu la Nota informativa.

 

13/01/2016

Correcció d'errada a la nota informativa de l'òrgan tècnic de selecció.

Consulteu el document de correcció d'errada a la nota informativa de l'òrgan tècnic de selecció respecte a l'adreça de correu electrònic per a la presentació d'al·legacions.

12/01/2016

Data de l'examen.

El dia, lloc i hora de l’examen es publicarà a partir de la data en que es publiquin les llistes definitives de persones admeses i excloses.

11/01/2016

Publicació de la llista provisional de persones admeses i excloses.

Ja estan publicades les llistes provisionals de persones admeses i excloses a la convocatòria. S'han establert els dies 12, 13 i 14 de gener de 2016 per a la presentació d'al·legacions a aquestes llistes provisionals, per a més informació consulteu la Nota informativa.

<

Llista definitiva de la valoració dels mèrits i puntuació total de la fase concurs i de la fase proves

Material d'estudi per a la prova

El contingut del material d'estudi per a la prova de coneixements és el següent:

  1. Introducció bàsica a la protecció civil
  2. Introducció als plans de protecció civil de la Generalitat de Catalunya. La prevenció i planificació dels riscos greus a Catalunya
  3. Funcions de la sala de guàrdia del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya
  4. Cartografia i coneixement del territori

També hi haurà una prova d'informàtica sobre coneixements de Microsoft Word i Microsoft Excel.

1. Introducció bàsica a la protecció civil

Trobareu material suficient al document relacionat: Mòdul A. Introducció bàsica a la protecció civil, Bloc A1 dels apunts “Capacitació per a la planificació de l’autoprotecció en l’àmbit local”, publicats per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

2. Introducció als plans de protecció civil de la Generalitat de Catalunya

Trobareu el material al document relacionat: Mòdul A. Introducció bàsica a la protecció civil, Bloc A2. La prevenció i planificació de riscos greus a Catalunya. dels apunts “Capacitació per a la planificació de l’autoprotecció en l’àmbit local”, publicats per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

Apartats:

A2.1. Punt 2.2. Una visió no clàssica dels riscos al món: riscos de protecció civil del segle XXI, pàgines 32 a 35

A2.2. Classificació dels riscos greus a Catalunya. Punt 1 i 2, pàgines 45 a 75

A2.3. Principis de la planificació d’emergències, pàgines 85 a 132

3. Funcions de la sala de guàrdia del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya

Trobareu el material al document relacionat: Mòdul A. Introducció bàsica a la protecció civil, Bloc A3. La gestió de les emergències, dels apunts “Capacitació per a la planificació de l’autoprotecció en l’àmbit local”, publicats per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

Apartats:

A3.1. Paràmetres que condicionen les emergències, punts 1, 2 i 3, pàgines 9 a 42

A3.2. Centres d’emergències de protecció civil, punt a) Centre de coordinació operativa de Catalunya, pàgines 51 a 65

4. Cartografia i coneixement del territori

Als documents relacionats trobareu material bàsic de conceptes de cartografia i coneixement del territori al mòdul Cartografia operadors de borsa.

També trobareu una presentació d’aspectes bàsics sobre territori, rius, geografia, comarques, i municipis, però recordeu de consultar els atles geogràfics de Catalunya i tenir en compte els nous municipis i la nova comarca.

Data d'actualització:  20.05.2016