• Imprimeix

A la platja, què vol dir el color de la bandera?

Bandera verda: gaudeix del bany

Si la bandera és verda les condicions per banyar-se són bones:

 • L’estat del mar és tranquil, sense perill o risc aparent per a la integritat de les persones.
 • La qualitat de l’aigua és bona, igual com l’estat general de la platja.
 • No es detecten situacions de risc per a les persones.
Bandera verda

Bandera groga: precaució al banyar-se

Si la bandera és groga cal tenir precaució a l’hora de banyar-se. Es pot donar en les següents situacions:

 • Es formen onades que poden causar problemes als usuaris, amb una alçada d’un metre i mig.
 • Hi ha corrents mitjanament forts.
 • Hi ha tempesta o fenòmens meteorològics que dificulten la vigilància dels usuaris.
 • Hi ha brutícia o taques a l’aigua.
 • La sorra està en mal estat.
 • Hi ha meduses o altres animals marins lesius.
 • Es donen altres situacions que suposen un risc moderat per als usuaris.
Bandera groga

Bandera vermella: prohibit banyar-se

Si la bandera és vermella està prohibit banyar-se. Es pot donar en les següents situacions:

 • Hi ha onades que suposen un perill greu per a la integritat de les persones, amb una alçada de dos metres o més.
 • Hi ha corrents forts o molt forts que poden arrossegar els banyistes.
 • L’estat general del mar és molt agitat.
 • Es donen condicions climatològiques molt adverses i perilloses per a les persones al mar.
 • L’aigua o la sorra estan contaminades.
 • Hi ha molts animals marins lesius i/o perillosos.
 • Es donen altres situacions que suposen un risc greu per als usuaris.
Bandera vermella
Data d'actualització:  11.05.2018