• Imprimeix

Accident radiològic

Les instal·lacions radioactives

A part de les centrals nuclears, hi ha diverses activitats humanes en què es fan servir materials radioactius: hospitals i centres mèdics, universitats i centres de recerca, certs tipus d’indústria, construcció de carreteres i altres infraestructures, etc.  

El perill dels materials radioactius que s’utilitzen és molt menor que el dels materials radioactius d’una central nuclear, i rarament es produeixen accidents de consideració en aquest tipus d’activitats. El més usual és que, per causes criminals (robatoris), es retiri alguna font radioactiva que s’acaba abandonant.

 

Símbols de fonts radiològiques

Símbols de fonts radiològiques

Si trobeu un objecte sospitós

Si trobeu abandonat un embalum (caixa, bidó, paquet...) o dispositiu amb símbols semblants als que apareixen a sota: 

  • No el toqueu.
  • Allunyeu-vos-en immediatament.
  • Aviseu el 112 donant la màxima informació sobre la seva localització.

Informació relacionada

Abast i conseqüències

Normalment, l’abast i les conseqüències d’accidents que involucrin materials radioactius que no hagin estat causats per una central nuclear seran molt inferiors que els d’un accident en una central nuclear.

En el cas que l’accident radiològic comporti l’emissió d’un núvol radioactiu, els consells són els mateixos que en el cas d’accident nuclear. Consulteu els consells a informació relacionada. 

Data d'actualització:  03.05.2018