La temporada de bany comença, generalment, pels volts de Sant Joan. La bandera que oneja a cada platja la informa el socorrista que vetlla per la seguretat de cada platja.
Aquest visor es pot consultar amb els navegadors Chrome, Mozilla Firefox i Internet Explorer 9 i superiors.
Informació facilitada pels municipis i coordinada pel Departament d'Interior. Els serveis de seguretat de platges són una competència municipal: si necessiteu qualsevol dada complementària, podeu contactar amb l'ajuntament (municat.gencat.cat).