• Imprimeix

Plantilles plans municipals

 

Per a informació general sobre els plans de protecció civil, podeu consultar també el document Els plans de protecció civil d'aquest web d'Emergències.

Introducció

Segons la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya (DOGC 2401 de 29.05.1997), els plans que els municipis han d'elaborar està en funció de la seva població, del règim especial turístic i dels riscos que els afecten, i entre d'altres conceptes, estableix l'obligació de disposar d'un únic pla municipal que coordini i unifiqui totes les actuacions derivades dels diferents riscos.  

El Decret 210/1999, de 27 de juliol, (DOGC 1074 de 4 d'agost de 1999), estableix l'estructura del contingut mínim dels plans de protecció civil municipals (plans bàsics d'emergència municipal, plans d'actuació municipal i plans específics municipals). Així doncs, els plans de protecció civil municipals s'estructuren en els apartats següents:

 • Document bàsic
 • Manuals d'actuació
 • Annexos generals
 • Programa d'implantació i manteniment.  

 

Les plantilles que s'ofereixen tenen l’objectiu de facilitar la redacció del Pla de Protecció Civil Municipal i fer la feina més fàcil al tècnic municipal responsable de fer-lo.

Les plantilles estan elaborades en format Word, i es lliuren obertes, de manera que poden ser adaptades sense problemes a les especificitats de cada municipi. Us recordem que podeu guardar-vos directament els documents en el vostre PC, clicant amb el botó dret sobre els enllaços i triant "Anomena i desa l'enllaç" o "Guardar destino como".

A tot el llarg de les plantilles, trobareu inserits comentaris d’orientació per a l’elaboració del vostre pla de protecció civil. Recordeu eliminar-los, un cop elaborat, així com eliminar totes aquelles taules o text que no us siguin d’aplicació. L’objectiu final és que el vostre pla de protecció civil sigui un clar reflex de la realitat municipal, sense perdre de vista les obligacions establertes al Decret 210/99.

Abans d’iniciar l’elaboració del pla de protecció civil, us recomanem que consulteu tota la informació sobre el corresponent pla de protecció civil de la Generalitat i que us poseu en contacte amb el personal dels serveis territorials de la Direcció General de Protecció Civil. Els tècnics dels serveis territorials us facilitaran la informació que us sigui d’aplicació i us orientaran en totes aquelles qüestions i dubtes que us puguin sorgir durant l’elaboració del pla de protecció civil municipal.

Plantilles elaborades

Des de la Direcció General de Protecció Civil, estem treballant en l’actualització de les plantilles guia per a l’elaboració dels plans de protecció civil municipals. A hores d’ara, s’han revisat les següents:

 • Document bàsic,
 • Manual bàsic,
 • PAM TRANSCAT
 • PAM PLASEQCAT
 • PAM INUNCAT
 • PAM INFOCAT
 • PAM NEUCAT
 • PAM SÍSMICAT
 • PAM CAMCAT
 • Annexos generals
 • Implantació i manteniment

 

Com a NOVETAT, trobareu disponible una nova plantilla que aglutina tota la informació necessària per a la gestió d’una emergència associada a un risc especial: inundacions, transport de mercaderies perilloses, incendi forestal...
Aquesta plantilla permet que els municipis pugueu optar per dues vies, a l’hora de planificar els vostres riscos especials:
• Opció A: elaborar un PAM diferent per cada risc especial que us afecta. Aquest és el sistema que s’havia seguit fins ara i que continua sent vàlid.
• Opció B: elaborar un únic pla que englobi tots els riscos especials que us afecten. Aquesta és una nova opció que s’ofereix amb la voluntat de facilitar-vos la tasca. Cal tenir en compte però que aquesta nova plantilla no inclou el risc de contaminació marina accidental, degut a l’especificitat de grups operatius i centres de coordinació que intervenen en aquest tipus d’emergències.

Accés a les plantilles

Normativa aplicable

Data d'actualització:  29.06.2013