Què és la unitat mòbil de Protecció Civil?

La unitat mòbil de Protecció Civil és un camió tot terreny que es transforma en un centre de coordinació d’emergències. Aquest vehicle, de 4 m d’alçada i entre 9 i 10 de llargada, disposa d’un sistema hidràulic que permet desplegar-ne els laterals de forma automàtica i disposar, en pocs minuts, d’un centre de coordinació distribuït en dos espais principals: una sala operativa amb 5 posicions d’operador i una sala tècnica o de reunions.  Les posicions de la sala operativa estan preparades amb les aplicacions i sistemes de comunicació de Bombers, Mossos, SEM, Agents Rurals, Creu Roja i Protecció Civil i poden adaptar-se a altres serveis que puguin actuar en l’emergència segons la necessitat.

La unitat disposa, entre d’altres, dels elements següents: xarxa d’informàtica, xarxa de telefonia, emissores de comunicació per ràdio, estació meteorològica, càmera de vigilància exterior amb visió d’infraroig, televisió per satèl·lit, receptor d’imatges d’helicòpter, impressores, plòter i megafonia exterior.

La unitat està dissenyada per funcionar de forma autònoma, amb independència de la xarxa elèctrica (disposa de dos generadors) i amb independència de la xarxa de comunicacions (disposa de comunicació per satèl·lit de veu i dades), cosa que permet garantir-ne el funcionament en qualsevol situació d’emergència.

Està previst que s’activi en emergències de llarga durada amb la participació de diferents cossos o serveis en què calgui un reforç a la coordinació de l’actuació.

 

Funcions que pot desenvolupar

Les possibles situacions d’activació segons les funcions de coordinació a desenvolupar poden ser:

 

Centre de Comandament Avançat: CCA

En aquest centre, definit en els plans de protecció civil, s’hi reuneixen els màxims responsables dels operatius en el lloc de l’emergència i és on es prenen les decisions estratègiques per a l’actuació. La coordinació es basa a garantir la comunicació entre els diferents operatius per tal que la informació sigui compartida i alhora única, evitant distorsions i respectant les funcions, el comandament i els procediments interns de cada actuant.

El CCA és el centre de coordinació en el lloc de l’emergència i pot constituir-se a la unitat CECAT mòbil. Aquest centre representa un paral·lelisme amb la coordinació que el CECAT exerceix com a sala de coordinació estratègica i amb una visió àmplia en l'àmbit de tot el territori català i de tots els actuants. El CCA i el CECAT han de mantenir un flux de comunicació i d’informació constant durant l’emergència, tal com estableixen els plans de protecció civil.

 

imatge_CCA

Centre de Coordinació Operativa Municipal: CECOPAL

És el centre de coordinació d’emergències municipal, que es posa en funcionament quan s’activa algun pla d’emergències municipal. Al CECOPAL, s’hi reuneix l’alcalde (autoritat municipal de protecció civil) i el seu Consell Assessor està format per diferents tècnics del municipi i responsables dels operatius que intervenen en l’emergència. El CECAT mòbil pot activar-se per funcionar com a CECOPAL en un municipi que no disposi d’un espai prou equipat per ubicar aquest centre o com a reforç en les comunicacions quan aquest centre s’estableixi.

foto_unitat_mobil_int

CECAT MÒBIL

En emergències d’un ampli abast territorial la unitat podria funcionar com una sala més del CECAT i com a extensió d’aquest centre en un punt més proper a l’emergència. Podria ser una emergència on ja s’haguessin constituït un o més d’un CCA o CECOPAL i que la unitat actués com a centre intermedi, de coordinació a escala regional i d’enllaç amb el CECAT.

 

imatge_PC_unitat_mobil
Data d'actualització:  05.05.2015