• Imprimeix

Seguretat

La Direcció General d’Administració de Seguretat dirigeix les polítiques públiques en matèria de seguretat interior i d'espectacles públics i activitats recreatives, i porta a terme la coordinació tècnica operativa de les policies locals de Catalunya i dels serveis de seguretat privada. També dirigeix les actuacions relatives a la lluita contra la violència masclista.