• Imprimeix

Comunicació de manifestació i concentració

En cas de manifestació o concentració la Llei disposa que cal informar-ne l'Administració per mitjà d'un escrit de comunicació. El termini per presentar-lo és de 10 dies, com a mínim, i 30 com a màxim. Si hi ha causes extraordinàries que justifiquin la urgència de la celebració de l'acte, l'escrit de comunicació es pot presentar amb una antelació mínima de 24 hores.

El tràmit de comunicació es pot fer per internet o de manera presencial.

Tramitació per internet

En cas de tramitació per internet, cal emplenar un dels formularis que apareixen al peu de la pàgina.

Instruccions per emplenar el formulari
1. El sistema validarà les dades comprovant les que són obligatòries. Si es detecten errors en les dades introduïdes o falten dades obligatòries, el sistema avisarà mitjançant el missatge d'error corresponent.
2. Cal emplenar totes les dades obligatòries que es presenten al formulari de sol·licitud, a més de les dades opcionals que es considerin. Després s’ha de prémer el botó "enviar" i la sol·licitud validada s’envia a la Direcció General d’Administració de Seguretat.
3. El formulari informa que la sol·licitud s’ha enviat correctament. Si el sol·licitant ha informat el camp de correu electrònic rebrà un missatge de correu que conté, entre altres dades, el número de registre, i el dia i l'hora de presentació. Tant l’avís en pantalla com el correu electrònic de resposta acrediten que la sol·licitud ha quedat enregistrada correctament.  

Tramitació presencial

En cas de tramitació presencial, cal emplenar un dels formularis següents i imprimir-lo:

L'escrit de comunicació s'ha d'avançar per correu electrònic a l'adreça manifestacions@gencat.cat

També es pot enviar per fax (93 551 24 06/16) i presentar l'original a qualsevol registre de l'Administració, d'acord amb l'art. 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

En compliment de l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que, amb la finalitat de gestionar les comunicacions de reunions i manifestacions que es tramiten, les dades de caràcter personal s’inclouran al fitxer "Comunicacions del dret de reunió i manifestació" de la Direcció General d’Administració de Seguretat. La persona afectada pot exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació davant la persona responsable del fitxer, el director/a general d’Administració de Seguretat, carrer de la Diputació, 355, 08009 Barcelona.

Data d'actualització:  25.02.2016