• Imprimeix

El dret de reunió

El dret de reunió és una manifestació primordial dels drets fonamentals protegits per la Constitució espanyola.

La Constitució consagra la llibertat de reunió i un llei orgànica en regula el dret.

Cap reunió no està sotmesa al règim d'autorització prèvia.

Pel que fa a les reunions en llocs de trànsit públic i manifestacions, es demana la comunicació prèvia a l'autoritat, que només les pot prohibir quan hi hagi raons fundades d'alteració d'ordre públic, amb perill per a persones o béns.

Del bon ordre de les reunions i manifestacions en són responsables els organitzadors, els quals han d'adoptar les mesures perquè es desenvolupin adequadament.

Data d'actualització:  16.06.2014