• Imprimeix

Aspectes econòmics

25. Quan es pot tramitar l'herència d'una persona desapareguda?

Un cop el jutge declara judicialment la defunció de la persona desapareguda, ja es poden iniciar els tràmits per repartir els béns de l’herència.

26. Què succeeix si la persona desapareguda té deutes o préstecs?

Els familiars de la persona desapareguda no tenen l’obligació de pagar els deutes que hagi deixat. Una vegada la persona desapareguda és declarada morta pel jutge, en termes generals, si té deutes que provenen d’un préstec personal o factures pendents, els familiars no tenen l'obligació de pagar el deute. Sí que tenen aquesta obligació els hereus que han acceptat l’herència. Si es tracta d'un deute que prové d’una hipoteca el creditor pot reclamar-lo als hereus de la persona declarada morta o als avaladors, si n'hi ha, atès que aquest deute afecta el patrimoni (per exemple una casa, un terreny).

27. Què succeeix amb els comptes bancaris de la persona desapareguda? Pot accedir-hi el cònjuge?

Només pot accedir als comptes bancaris de la persona desapareguda aquella altra persona que consti com a cotitular. Si el cònjuge no n'és cotitular ni persona autoritzada, no podrà accedir-hi. Per fer-ho, s'ha de sol·licitar l'autorització de representació i administració dels béns i el patrimoni de la persona desapareguda al jutge.

Data d'actualització:  21.09.2015