• Imprimeix

Assistència jurídica

28. Si no tinc advocat, on em puc assessorar?

Els col·legis d’advocats de Catalunya ofereixen el Servei d'Orientació Jurídica (SOJ), que és un servei públic i gratuït d'atenció personalitzada i presencial que proporciona una primera orientació sobre el tema plantejat i la possibilitat d'acudir als tribunals. També us poden informar de la manera de trobar un advocat (informació que també es troba a les guies d’advocats que tenen els col·legis d’advocats, on consten tots els advocats de Catalunya, amb les seves dades de contacte). Les oficines del SOJ acostumen a ser als jutjats.

29. Tinc dret a un advocat d’ofici?

Per saber si teniu dret a un advocat d’ofici, presenteu una sol·licitud al Servei d’Orientació Jurídica del col·legi d’advocats. El dret a l’assistència gratuïta es reconeix en funció dels ingressos. La participació d'un advocat no sempre és preceptiva. No cal un advocat d'ofici pel fet que desaparegui una persona, ni per interposar la denuncia, ni en la jurisdicció voluntària.

Data d'actualització:  21.09.2015