• Imprimeix

Empreses de seguretat privada

Les empreses que vulguin prestar a Catalunya les activitats de seguretat privada establertes a l’article 5.1 de la Llei 5/2014, de seguretat privada, amb excepció de l’activitat d’investigació privada, hauran d’haver estat autoritzades com a empreses de seguretat privada, i seran inscrites d’ofici en el corresponent registre del Departament d’Interior.

No obstant, si es tracta d’empreses que es vulguin dedicar, exclusivament, pel que fa a les activitats de seguretat privada, a la d'instal·lació i manteniment d'aparells, dispositius i sistemes de seguretat connectats a centrals d'alarma o a centres de control o de videovigilància, l’autorització administrativa serà substituïda per la presentació d’una declaració responsable, i l’empresa serà inscrita d’ofici a l’esmentat registre.

En qualsevol cas, les empreses hauran de complir tots els requisits generals i els específics establerts a la normativa de seguretat privada segons el tipus d’activitat que vulguin realitzar. Aquests requisits inclouen l’obligació de disposar de determinades mesures de seguretat a la seu de l’empresa.