• Imprimeix

Guardes rurals

Els guardes rurals no integrats en empreses de seguretat han de comunicar al Departament d’Interior els contractes de serveis de vigilància i protecció que hagin de tenir lloc a Catalunya.

La comunicació dels contractes esmentats ha de contenir la informació necessària per identificar el contracte, el guarda rural, el client, el lloc de prestació del servei, la data d’inici i la durada d’aquest i les característiques del servei.

La comunicació es pot efectuar per Internet o bé presencialment.

Per Internet

Es pot presentar per Internet a través de Tràmits gencat.

Per comunicar els contractes per Internet, cal disposar d’un certificat digital, tal com es detalla als requisits del portal Tràmits gencat. Així mateix, abans de fer la primera comunicació caldrà que els usuaris demanin, al Servei de Seguretat Privada del Departament d’Interior, ser donats d’alta a l’aplicació informàtica.

Presencialment

Per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 25.1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, per la qual cosa poden emprar el mateix formulari que es pot descarregar des de Tràmits gencat.

En qualsevol cas, cal que les persones interessades, abans de començar a comunicar els contractes, s’hagin posat en contacte amb el Servei de Seguretat Privada del Departament d’Interior, a efectes de rebre les indicacions pràctiques per fer la comunicació.

Data d'actualització:  30.09.2014