Qualsevol persona pot ser víctima d'un delicte. Les dones, els menors i la gent gran tenen taxes de victimització superior en violència masclista i domèstica respecte de la resta de població. Les dades constaten que les variables de sexe i edat incideixen directament en el risc de les persones de patir maltractaments i violència.  La resposta de les polítiques de seguretat s'ha d'adaptar a les circumstàncies personals de la víctima i oferir els consells i els recursos adients per a cada persona.  Els indicadors clau poden ajudar a detectar aquestes situacions de violència i contribuir a la creació d'una xarxa de protecció adreçada a neutralitzar el risc del delicte.