• Imprimeix

Inserció del visor de platges al vostre web

Integració del visor en mode per defecte

 

<iframe allowfullscreen="true" style="border: 0 none; min-height: 580px; overflow: hidden; width: 100%;" src="http://interior.gencat.cat/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/platges/visor2018/index.html" scrolling="no"></iframe> 

 

Integració del visor centrar a una costa , amb paràmetre costa = nom de la costa , en aquest cas Costa Brava: 

 

<iframe allowfullscreen="true" style="border: 0 none; min-height: 580px; overflow: hidden; width: 100%;" src="http://interior.gencat.cat/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/platges/visor2018/index.html?costa=Costa%20Brava" scrolling="no"></iframe> 

 

Integració del visor centrar a un municipi , amb paràmetre municipi = codi de municipi , en aquest cas Barcelona: 

 

<iframe allowfullscreen="true" style="border: 0 none; min-height: 580px; overflow: hidden; width: 100%;" src="http://interior.gencat.cat/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/platges/visor2018/index.html?municipi=080193" scrolling="no"></iframe> 

Data d'actualització:  13.07.2018