• Imprimeix

Delegat o delegada de protecció de dades

El delegat o delegada de protecció de dades és la persona encarregada de vetllar pel dret fonamental a la protecció de dades personals al Departament d'Interior i de supervisar el compliment de la normativa reguladora.

Adreça de contacte: dpd.interior@gencat.cat

Data d'actualització:  24.05.2018