• Imprimeix

Drets de les persones interessades

Teniu dret a obtenir informació sobre si al Departament d'Interior estem tractant dades personals que us concerneixen, o no. 

Com a persones interessades, teniu dret a accedir a les vostres dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals es van recollir.  

Podeu sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades d’acord amb les condicions establertes a l’article 18 del RGPD. En aquest cas, únicament tractarem les vostres dades per exercir o defensar reclamacions o en cas de protecció dels drets d’una altra persona física o jurídica o per raons d’interès públic important. 

En determinades circumstàncies, podeu oposar-vos, motivant la vostra sol·licitud, al tractament de les vostres dades personals. 

Si la sol·licitud d'exercici dels drets de protecció de dades personals afecta l'àmbit de competències de la Direcció General de la Policia, cal utilitzar les sol·licituds específiques, publicades al web mossos.gencat.cat.