Disposicions generals

Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya (desplegament de la Llei 5/1994)

Bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya (desplegament de la Llei 5/1994)

Bombers d'empresa (desplegament de la Llei 5/1994)

Taxes (desplegament de la Llei 5/1994)

Estructura i organització de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments

Normativa de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis

Data d'actualització:  05.03.2015